KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Kaip rašyti telefono ryšio numerius ir teisingai įforminti dokumentus?
Kaip rašyti telefono ryšio numerius ir teisingai įforminti dokumentus?

Nuo 2005 metų gruodžio 23 dienos galioja naujos Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės. Šios taisyklės taikomos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-06-25 įsakymu Nr.V-58, 15 punkto antroje pastraipoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Dokumentų rengimo taisyklių ištrauka:
1.Dokumentų rengimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau vadinama –įstaigos) oficialių dokumentų (toliau vadinama –dokumentai) įforminimo ir rengimo bendruosius reikalavimus.
Elektroniniai dokumentai rengiami pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus tvirtinamų elektroninių dokumentų valdymo taisyklių ir šių Taisyklių reikalavimus.
2.Šiose Taisyklėse nustatyti dokumentų įforminimo ir rengimo reikalavimai nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims yra rekomendaciniai, išskyrus tuos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai.
www.archyvai.lt (žiūrėti meniu: Teisinė informacija/Generalinio direktoriaus įsakymai/2006 metai/ Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-58, 2006-05-25
Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės (naujos)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.1V-1162 patvirtintos naujos Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės (už jų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka). Šiose taisyklėse apibrėžtas simbolių naudojimas, tarpų rašymas, teikiami tarptautinių telefonų rašymo būdai.
Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.
Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys ir jie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.
Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo – rašant iš abiejų pusių jis atskiriamas tarpais, pvz.: (8 ~ 343) 00 000. Kadangi beveik visoje Lietuvos teritorijoje jau įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys, tai praktiškai šis simbolis jau nevartojamas.
Informacinis simbolis (rodantis su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą) reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.
Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami taip: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.
Galima vartoti sutrumpinimus: telefonas arba tel., faksas arba faks., mobilusis telefonas arba mob.
Vietoj „telefonas“ arba „tel.“ galima naudoti informacinį simbolį „ “.
Kai rašomi tarptautiniai numeriai: telephone arba tel., fax, mobile arba mob.

Nacionaliniai ryšio numeriai rašomi taip (rašoma kairėje pusėje):
Telefonas (8 343) 00 000 arba Tel. (8 343) 00 000
Faksas (8 343) 00 000 arba Faks. (8 343) 00 000
Mobilusis telefonas 8 686 00 000 arba Mob. 8 682 00 000

Tarptautinio ryšio numeriai rašomi taip:
Telephone + 370 343 00 000 arba Tel. +370 450 00 000
Fax + 370 343 00 000 arba Faks. +370 450 00 000
Mobile + 370 686 00 000 arba Mob. +370 682 00 000
Turint kelis telefono ryšio numerius (nesujungtus automatinės paieškos rinkimo būdu), vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“. Kad renkant telefono ryšio numerį nekiltų nesusipratimų, simbolis „/“ iš abiejų pusių atskiriamas tarpais, pvz.:.

Telefonai: (8 343) 00 000 / 00 000
Faksai: (8 343) 00 000 / 00 000

Galima rašyti visą tik pirmąjį telefono/fakso ryšio numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami ir telefono ryšio numeriai užrašomi taip:
Telefonai: (8 450) 00 000/01/02
Tel.: (8 450) 00 000/01/02
Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija ir rašomi taip:

Tel. (8 450) 00 000
+ 370 450 00 000

Telefono ryšio numeriai su simboliu rašomi taip:
Telefonas arba Tel. (8 450) 00 000
Telefonas arba Tel. (8 343) 00 000
Telephone arba Tel. + 370 343 00 000 
Telephone arba Tel.  + 370 343 00 000

Kas naujo Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklėse?
1. Aptartas telefono numerių grupavimas, atkreiptas dėmesys į dvigubą tarpą, kurį reikia palikti tarp miesto kodo ir telefono numerio.
2. Įteisintas telefono ir automatinio atsakiklio simbolių vartojimas.
3. Leidžiama kelis telefono ar fakso numerius atskirti pasviru brūkšneliu ir praleisti pasikartojančius telefono numerio skaičius.
4. Leidžiama nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšių numerius atskirti horizontaliu brūkšniu.
5. Praktiškai nebereikalingas toninio parengties signalo simbolis (~).

Parengė Kazlų Rūdos savivaldybės vyriausioji specialistė – savivaldybės kalbos tvarkytoja Inga Žilionienė.
Konsultuotis galima: tel. (8 343) 68 622. Mob. tel. 8 616 08 984. El. p.
zingute@freemail.lt


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA