KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Švietimo stebėsenos rodikliai

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

1. Vaikų skaičiaus pirmose klasėse kitimas lyginant su praėjusiais metais

2. Pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių 7–16 metų vaikų skaičius.
          Nėra.

          3. Švietimo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi.
          Švietimo įstaigose ugdoma apie 32 procentai 1–6 metų vaikų lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi.

          4. Priešmokyklinio ugdymo grupėse mokyklai paruošiamų būsimų pirmokų dalis.
          2009-2010 mokslo metais priešmokyklinio ugdymo grupėse mokyklai parengta 80,4 procento būsimų pirmokų.

          5. Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis.
          2009-2010 mokslo metais 97,3 procento mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, įgijo pagrindinį išsilavinimą.

          6. 11 klasės mokinių skaičius lyginant jį su pagrindinio ugdymo programą baigusių mokinių skaičiumi.
          2009-2010 mokslo metais 73,7 procento dešimtokų, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, 2010-2011 mokslo metais mokosi bendrojo lavinimo 11 klasėje.

          7. Mokinių išklausiusių 12 klasės kursą ir įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis.
          2009-2010 mokslo metais 96,8 procento mokinių, išklausiusių 12 klasės kursą, įgijo vidurinį išsilavinimą.

          8. Abiturientų renkasi ir laiko bent vieną valstybinį egzaminą dalis.
         2009-2010 mokslo metais 96,8 procento abiturientų rinkosi ir laikė bent vieną valstybinį egzaminą.

          9. Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų rezultatų 50-100 balų dalis.
          2009-2010 mokslo metais 29,6 procento išlaikytų valstybinių brandos egzaminų rezultatų yra 50-100 balų.

          10. Baigusių vidurinio ugdymo programą, bet negavusių brandos atestatų dalis.
          2009-2010 mokslo metais 3,2 procento mokinių, išklausiusių 12 klasės kursą, neįgijo vidurinio išsilavinimo

          11. Įgijusiųjų pagrindinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančiųjų mokslą dalis bei pasiskirstymas švietimo sistemoje.

12. Įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančiųjų mokslą dalis bei pasiskirstymas švietimo sistemoje.

13. Kartojančių kursą bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalis.
          2010-2011 mokslo metais kartoja kursą 0,6 procento bendrojo lavinimo mokyklų mokinių.

          14. Į aukštesnę klasę su neigiamais pažymiais keliamų bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalis.
         
2009-2010 mokslo metais į aukštesnę klasę su neigiamais pažymiais perkelta 2,3 procento bendrojo lavinimo mokyklų mokinių.

          15. Po vidurinio ugdymo programos išlaikančių kompiuterinio raštingumo įskaitą mokinių dalis.
         
2009-2010 mokslo metais kompiuterinio raštingumo įskaitą laikė 89 mokiniai, išlaikė – 57, tai yra 64 procentai.

          16. Vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui tenkanti mokymo lėšų suma.
         
2010 metais vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui skirta apie 6038 Lt mokymo lėšų.

          17. Nemokamai maitinamų mokinių dalis.
        
2010-2011 mokslo metais nemokamai maitinamų mokinių yra 40,5 procento nuo bendro mokinių skaičiaus.

          18. Mokyklų ūkiui steigėjo skirtų lėšų suma, tenkanti vienam mokiniui. 
         
2010 metais vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui steigėjo skirta mokyklų ūkiui apie 1341 Lt.

          19. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų ir skirtų moksleivio krepšelio lėšų santykis.
          2010 metais bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų ir skirtų moksleivio krepšelio lėšų santykis – 44 100:47 300 Lt.

          20. Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius (vienetais).
         
2009-2010 mokslo metais vienam mokytojui tenka 6,5 mokinio.

          21. Klasių užpildomumas.

   22. Mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos dalis.
         
2010-2011 mokslo metais 31 procentas mokinių (nuo bendro mokinių skaičiaus), gyvena toliau kaip 3 km nuo mokyklos.

          23. Pavežamų mokinių skaičius/dalis.
         
2010-2011 mokslo metais 593 mokiniai į mokyklą yra vežiojami, tai yra 31 procentas nuo bendro mokinių skaičiaus.

          24. Mokinių, pavežamų Geltonaisiais autobusais, skaičius/dalis.
         
2010-2011 mokslo metais Geltonaisiais autobusais vežiojamų mokinių skaičius – 169, tai yra 28 procentai nuo bendro vežiojamų mokinių skaičiaus.

          25. Mokinių pasiskirstymas pagal lytį.
         
2010-2011 mokslo metais 48 procentai mokinių yra mergaitės, 52 procentas – berniukai.

          26. Specialiąją pedagoginę ir specialiąją, psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis bendrojo lavinimo mokyklose.
         
Specialiąją pedagoginę ir specialiąją, psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis bendrojo lavinimo mokyklose yra 15:1852.

         27. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, skaičius. 
        
Bendrojo lavinimo mokyklų 269 mokiniams mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.

          28. Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbas, kurių mokosi.

Pirmoji užsienio kalba:

Antroji užsienio kalba:


     29. Atestuotų mokyklos vadovų ir jų pavaduotojų dalis.
         
Atestuota 52 procentai mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų.

          30. Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų, tobulinusių kvalifikaciją per vienerius mokslo metus, skaičius.
         
31 mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai tobulino kvalifikaciją.

          31. Tinkamą kvalifikaciją turinčių auklėtojų/mokytojų dalis.
         
94,7 procentų auklėtojų ir mokytojų turi tinkamą kvalifikaciją.

        32. Pedagogų, psichologų ir bibliotekininkų, tobulinusių kvalifikaciją per vienerius mokslo metus, dalis.
         
88 procentai pedagogų, psichologų ir bibliotekininkų, tobulino kvalifikaciją.

         33. Pedagogų pasiskirstymas pagal kvalifikacijai tobulinti panaudotų dienų skaičių.

34. Auklėtojų/mokytojų pasiskirstymas pagal amžių.

35. Auklėtojų/mokytojų moterų dalis.
         
Auklėtojų/mokytojų moterų dalis yra 85,8 procento.

          36. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis lyginant su bendru mokinių skaičiumi.
          
2010-2011 mokslo metais specialiųjų poreikių turi 9,2 procento mokinių, nuo bendro mokinių skaičiaus.

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA