KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Dirbk Kazlų Rūdai

Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse aktyvuotos neužimtos darbo vietos

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas darbdavio asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

1.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė" ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, 1 etatas, terminuota darbo sutartis, pareigybės lygis C

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė"

Irena Bučinskienė,

Tel. 8 (343) 95479,

el. paštas

krpusele@info.lt

Iki 2019 m. rugpjūčio

21 d., prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.45 val.

Turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą, išmanyti reikalavimus susijusius su vaikų sveikatos apsauga, higienos reikalavimus, mylėti vaikus, mokėti juos užimti, būti komunikabiliam, padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojui ugdomosios veiklos metu.

Nustatytas koeficientas (3,31 - 5,3 BD)

406 Eur - 604 Eur,

mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius.

 

2.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

(tvarkyti Savivaldybės administracijos veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą, užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą pagal patvirtintas programos sąmatas, kontroliuoti Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

personalas@kazluruda.lt

 

Tel. 8 343 68624

2019-08-22

 turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą finansų ir apskaitos arba ekonomikos krypties;

 turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr.42115)

Pareiginės algos koeficientas - 6,4 (BD)

Nuo 680,00 Eur, priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo darbo stažo

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,75 etatas);

ugdyti 3-5 metų vaikus pagal 4 valandų ikimokyklinio ugdymo programą

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

Irena Kašauskienė,

Tel Nr.(8 343 31236) (plutiskesm@gmail.com.

2019-08-23

Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su vaikystės pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba auštasis koleginis išsilavinimas su ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Nustatytas koeficientas (4,47-6,01),

mėnesinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius nuo 410,14 iki 525,04Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos.

4.

Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinei mokyklai reikalingas (-a)

direktoriaus pavaduotojs ugdymui, 0,5 etato. Neterminuota darbo sutartis.

 

 

Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė mokykla

antanavo.pagrindine@gmail.com

 

Tel. 8 343 66060

 iki 2019-08-27

Atranka 2019-08-28, 9 val.

1.     1.Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu  ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

2.     2.Vadybinio darbo patirtis vieneri metai.

3.     3.Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

Apmokėjimo koeficientas 5,76 -6,24. Atlyginimas priskaičiuotas nuo 498,00 - 540,00 Eur.

 540, 00, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

5.

Valytoja (patalpų valymas ir priežiūra), 1 etatas, neterminuota darbo sutartis nuo 2019-09-02.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda.

El.p. kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt;

kgriniusrastine@inbox.lt

tel. 8 343 68029; 8 343 68030

Prašymai dalyvauti atrankoje ir CV pateikiami el. paštu arba gimnazijos raštinėje iki

2019-08-27

Nenurodyta

MMA

6.

Fizikos mokytojas (0,54  etato);

Fizikos dalyko ugdymas 7-8 kl. ir I - IV gimnazijos klasėse.

Neterminuota darbo sutartis.

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

Irena Kašauskienė,

Tel Nr. (8 343 31236) (plutiskesm@gmail.com.

2019-08-29

Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su pradinio ugdymo mokytojo bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Nustatytas koeficientas (6,89-7,96),

mėnesinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius nuo 389,41 iki 449,90Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos.

7.

Priešmokyklinės

grupės pedagogas

Kazlų Rūdos „Saulės" mokykla

Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės" mokyklos direktorė (daivadabrilienė@gmail.com, 8-343-95181)

Iki š.m. rugpjūčio 29 d.

Baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu bei

turintis specialiojo pedagogo kvalifikaciją arba turintis ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje/grupėje mokiniams, turintiesiems intelekto sutrikimą.

Nustatomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant į mokytojo kvalifikacinę

kategoriją bei darbo stažą.

 

8.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Personalo administravimo ir teisės skyriaus vyr. specialistas. Terminuota darbo sutartis.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

personalas@kazluruda.lt

 

Tel. 8 343 68624

2019-08-30

aukštasis universitetinis arba aukštasis koleginis  išsilavinimas (teisė, bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

gebėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;

išmanyti teisės aktų projektų rengimo techniką, pagrindinius principus ir Dokumentų rengimo taisykles

 

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr.59996)

www.kazluruda.lt  Veikla-Karjera-Konkursai

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas 4,36 (BD dydžiais)

9.

Tarnybos logopedas (toliau -logopedas) yra švietimo pagalbos specialistas.

Pareigybės lygis - A 2

Profesijos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 ) - 235202.

Pareigybės paskirtis - vertinti mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoti vaikus, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus kalbos sutrikimų prevencijos, šalinimo bei ugdymo klausimais, teikti logopedinę pagalbą mokinimas (vaikams), teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams, užtikrinant Tarnybos nuostatuose numatytos veiklos vykdymą, tikslų ir uždavinių

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, k. 302307677, Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda,p.k. LT-69415,

tel. 8 34325979, el/p. kr.ppt@inbox.lt

 

Direktorė

J. Savaikaitienė

tel. 8 34325979

(kreiptis darbo

 valandomis:

I-IV   8.00-17.00

V       8.00-16.45)           

2019-08-31

Švietimo pagalbos specialistas, einantis tarnybos logopedo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, edukologijos bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją su logopedo specializacija;

2.    turėti ne mažesnę kaip keturių metų logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje ir ne žemesnę nei vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;

3.    žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą;

4.    išmanyti kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

5.    gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;

6.    turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus bei informacijos paieškos ir sklaidos elektroninėmis priemonėmis įgūdžius;

7.    gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

8.    gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;

9.    gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

 

Mėnesinio darbo užmokesčio dydis,  dirbant 0,5 etato pagal nustatytą pareigybei tarnybinio atlyginimo koeficientą,

priklauso nuo darbuotojo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos.

(žr. pridedamą priedą)*

10.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė" ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1 etatas, ugdyti 2-6 metų vaikus

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė"

Irena Bučinskienė,

Tel. 8 (343) 95479,

el. paštas

krpusele@info.lt

2019-09-02

atranka vyks vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė"

2019-09-03 10:00 val.

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija, pageidautina su darbo patirtimi

Priklauso nuo pedagogo darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos (4,47-6,73)

521-746 Eur

11.

Kazlų Rūdos sporto centro direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką Sporto centre; vadovauti įstaigai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-21

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

 

12.

Kazlų Rūdos  Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-28

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

 

 

* PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ - LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

1.    Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais):

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

5,82-5,89

5,9-6,06

6,07-6,13

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

6,4-6,55

6,56-6,63

6,64-6,83

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

6,95-7,14

7,15-7,29

7,3-7,48

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

7,71-7,93

7,94-8,13

8,14-8,28

2.      Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami pedagoginės psichologinės tarnybos logopedams iki 20 %.

 

 

____________

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA