2012-03-23Pradedamas įgyvendinti Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kazlų Rūdoje"

    UAB „Kazlų Rūdos
                                                                                                                                                                komunalininkas“
UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, Projekto vykdytojas, ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Projekto partneris, pradėjo įgyvendinti Projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-107 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kazlų Rūdoje“ (toliau tekste – Projektas), kuriam sprendimas suteikti paramą priimtas paraiškai Projektui įgyvendinti skirti Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) fondų lėšų sėkmingai perėjus vertinimo ir atrankos procesus. Projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos lėšomis.
Bendra projekto vertė 5,2 mln. Lt be PVM, kurią sudarys 4,2 mln. Lt Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 0,5 mln. Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos ir ne mažiau nei 0,5 mln. Lt Projekto partnerio,- Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos,- lėšos. Įgyvendinamo projekto tikslas – pagerinti teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai bei išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus Kazlų Rūdoje. Įgyvendinamas projektas mažins socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų. Planuojama pakloti 6,383 km vandentiekio ir 7,189 km nuotekų tinklų. Pagal projektą Medžiotojų ir Medeinos gatvių gyventojams bus klojami magistraliniai nuotekų tinklai, o S. Nėries, K. Donelaičio, Žemaitės, Dovydaičio, Daumanto, Miško, Suvalkiečių, Birutės, P. Cvirkos, Daukanto, Esperanto, Strazdelio, Daukšos, Eglių, Paltanavičiaus, Pavasario, Alyvų, Pušų, Vaičaičio, Kęstučio, Basanavičiaus, Taikos, Sporto gatvėse bus klojami magistraliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai. Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbus vykdys Rangovas UAB „Inžineriniai tinklai“. Rangos sutartis Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-107/S-2 "Vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Kazlų Rūdoje (III etapas)“ pasirašyta š.m. sausio 3d. Darbų pradžia numatyta 2012 m. sausio 17 d., planuojama darbų pabaiga 2013 m. sausio 17 d. Statinio projekto priežiūrą vykdys Vytautas Greckis, projektavimo ir darbų projekto vykdymo priežiūros darbus - UAB „Patvanka”, administravimo ir viešinimo veiklą - VšĮ “Projektų vadybos grupė”. Planuojama, kad prie naujų vandens tiekimo tinklų galės prisijungti 350 naujų vartotojų, prie nuotekų tinklų – 400 vartotojų.

Detalesnė informacija apie įgyvendinamą projektą bus pristatyta š.m. kovo 29 d., 15 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda), susitikimo su vietos bendruomene ir suinteresuotomis grupėmis metu. Susitikimo metu bus pristatytas įgyvendinamas vandentvarkos projektas, aptariami klausimai, susiję su planuojamais pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklais, suteikta informacija dėl galimybės prisijungti prie naujų inžinerinių tinklų.

Taip pat dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą projektą ir prisijungimo prie naujai klojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ adresu M. Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 155, (8 652) 72131.