Pradžia
lt
en

Kaip elgtis žaibuojant

Šiltuoju metų laikotarpiu lyjant lietui dažnai žaibuoja ir griaudėja perkūnija. Kasmet nuo žaibo iškrovų kyla gaisrai gyvenamuosiuose ir ūkio paskirties pastatuose. Kol neįvyko nelaimė, ant pastatų reikia įsirengti žaibolaidžius, taip pat derėtų patikrinti, ar gerai įžeminti ir tvarkingi esantys.


Žaibuojant patariame:
pasilikti namuose, išjunkti elektros prietaisus, uždaryti langus, duris, dūmtraukių sklendes ir ventiliacines angas, nekalbėti telefonu.
Jeigu audra jus užklupo lauke:
nesislėpkite po aukštais pavieniais medžiais, prie stulpų, pastatų sienų, metalinių bokštų, venkite aukštesnių atvirų vietų. Geriausia pasislėpti krūmuose arba atsitūpti nuokalnėje. Nelaikykite rankose ilgų, ypač metalinių, daiktų, tokių kaip lazda, skėtis, meškerė ir kt. Ypač pavojinga žaibuojant maudytis, irstytis valtimi ir būti šalia vandens telkinių.
Jei pamatėte kamuolinį žaibą, nesiartinkite prie jo. Elkitės ramiai, nebandykite bėgti nuo jo, nes oro srovė gali pritraukti jį prie jūsų.