Pradžia
lt
en

Civilinė metrikacija

TUOKIASI

Pasikeitus teisiniam reguliavimui ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymui Nr. 1R-405 „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2023 m. sausio 1 d. besituokiančiųjų asmenų sąrašai nebus skelbiami.


Per 2024 metų sausio mėnesį

Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko šie pokyčiai

Įregistruoti 7-ių vaikučių gimimai.
Gimė 3 mergaitės ir 4 berniukai.
Vaikučių vardai: Klaudija, Miglė, Izabelė, Lukas, Povilas, Jorenas ir Danielius.

Įregistruota 1 santuoka.
Įtraukta į apskaitą užsienio valstybėje (Jungtinėje Karalystėje) susituokusių žmonių santuoka.

Įregistruotas 1 santuokos nutraukimo atvejis.

Įregistruotos 15-os savivaldybės gyventojų mirtys.
Mirė 10 moterų ir 5 vyrai.


Per 2023 metus Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko šie pokyčiai (PDF)

Per 2022 metus Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko šie pokyčiai (PDF)

Per 2021 metus Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko šie pokyčiai (PDF)

Per 2020 metus Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko šie pokyčiai (PDF)Administracinių paslaugų aprašymai - http://www.lietuva.gov.lt


Visus prašymus civilinės metrikacijos klausimais galite pateikti internetu:
Prisijunkite prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS.
Užpildykite ir pateikite prašymą.
Sulaukite atsakymo.
Atvykite į civilinės metrikacijos įstaigą pasiimti dokumentą (su savimi turėkite visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus).