Pradžia
lt
en

Korupcijos prevencija

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Vyriausiasis specialistas

Gražvydas Gustaitis

Telefono numeris: 8 343 68627

El. paštas: grazvydas.gustaitis@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas (PDF)

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (PDF)

Kovos su korupcija atmintinė (PDF).

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvedė naują ,,karštosios linijos" numerį. Asmenys, paskambinę visą parą veikiančiu telefono numeriu Vilniuje (8 5) 266 3333, galės anonimiškai pranešti apie galimus kyšininkavimo atvejus.

Kas yra „korupcija“ ?

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297) numato, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:
-kyšininkavimas;
-tarpininko kyšininkavimas;
-papirkimas;
-piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
-piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
-dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
-sukčiavimas;
-turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
-tarnybos paslapties atskleidimas;
-komercinės paslapties atskleidimas;
-neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
-nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
-kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
-kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą

Korupcija kenkia:

 • -Ekonomikai (gali sumažėti šalies ūkio efektyvumas ir rinkos konkurencija, pablogėti gaminamų prekių ir paslaugų kokybė, prarandamas verslininkų pasitikėjimas valstybės institucijomis ir pan.);
 • -Politiniam-socialiam gyvenimui (atsiranda socialinė įtampa, veikianti šalies ekonomiką ir politinį stabilumą, mažėja piliečių pasitikėjimas valstybe ir demokratija ir pan.);
 • -Valstybiniam valdymui (blogėja viešojo administravimo kokybė, atsiranda neoficiali sprendimų priėmimo sistema ir pan.);
 • -Tarptautiniams santykiams (mažėja šalies prestižas, prarandama dalis galimų investicijų ir pan.).
 •  
 • Korupcijos prevencija
 • Teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 •  
 • Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai, patvirtinta ir vykdoma Kazlų Rūdos savivaldybės korupcijos prevencijos programa bei šios programos įgyvendinimo priemonių planas
 • Kazlų Rūdos savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa (PDF)
 • Kazlų Rūdos savivaldybės 2022-2024 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos:
Kazlų Rūdos savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-08-24 sprendimu Nr. TS V(15)-2659, ataskaita už 2018 metus (DOCX).

Kazlų Rūdos savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-05-30 sprendimu Nr. TS-144 , ataskaita už 2021 metus (PDF)

Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo:
2018-10-22 Išvada. Korupcijos tikimybės pasireiškimo vertinimas Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijų planavimo skyriuje nustatymo išduodant statybą leidžiančius dokumentus (DOCX).
2017-10-18 Išvada. Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo (DOCX).

Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinės komisijos veiklos ataskaitos:
Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinės komisijos veiklos ataskaita už 2018 metus. (DOCX).

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis:
Kazlų Rūdos savivaldybės įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (PDF)
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (PDF)
Kazlų Rūdos savivaldybės įmonių vadovų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (PDF)

Nuo 2024-04-01
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (PDF)