Pradžia
lt
en

Tyrimai ir analizės

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TURIZMO PLĖTROS GALIMYBIŲ STUDIJA

Pagal 2004 m. spalio 4 dienos sutartį Nr. 131/04, pasirašytą tarp Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir L.Janulienės firmos “Atkulos projektai”, pastaroji įsipareigojo parengti “Kazlų Rūdos savivaldybės turizmo plėtros galimybių studiją”. Pagal Techninę užduotį, pateiktą  sutarties priede, darbai buvo suskirstyti į 3 etapus:

1. Atlikti Kazlų Rūdos savivaldybės turizmo plėtros situacijos analizę;
2. Pateikti pagrįstus pasiūlymus Kazlų Rūdos savivaldybės turizmo plėtrai;
3. Sudaryti pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planą.

PROGRAMOS RENGĖJAI:

L. Janulienės firma “Atkulos projektai” – projekto vadovas Laima Janulienė, kūrybinė grupė – Tatjana Sukova, Gražina Meidutė;

Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius  – Aušra Kitovienė - projekto grafinės dalies vadovas, Birutė Mizarienė – brėžinių ir schemų sudarytoja;

UAB “Conceptus medius” – Nomedas Alekperovas, Galimų paslaugų vartotojų sociologinė apklausa telefonu.

Atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos būklės analizę pagal techninę užduotį, surinkta informacija apie turizmo išteklius (informacijos šaltiniai Valstybinio statistikos departamento leidiniai, Valstybinio žemės fondo statistika, Valstybinio vandenų fondo duomenys, Miškų kadastro duomenys, Saugomų teritorijų kadastro duomenys, Kultūros vertybių registro duomenys,  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių duomenys), turizmo infrastruktūrą, turizmo paslaugas (Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus duomenys, Valstybinio statistikos departamento duomenys),  duomenys apie aplinkos kokybę (Kazlų Rūdos savivaldybės Ekologo duomenys), informacija apie turizmo informaciją ir rinkodaros veiklą rajone, atsakingus už šią veiklą asmenis (Savivaldybės administracijos skyrių duomenys). 

Siekiant išsiaiškinti turizmo verslo poreikius, verslo aplinką, taip pat turizmo paslaugų kokybę, pasiūlos ir paklausos parametrus, turizmo rinkodaros priemones ir veiklą, infrastruktūros plėtros galimybes, identifikuoti turistų rinkas ir kita atlikome anketinę apklausą. Apklausti buvo Kazlų Rūdos savivaldybės turizmo paslaugų teikėjai, turizmo išteklių ir infrastruktūros objektų valdytojai, taip pat ekspertai (paslaugų sferos darbuotojai, savivaldybės tarnautojai, seniūnai, miško urėdijos darbuotojai, privataus verslo atstovai ir kt.). Vadovaujantis apklausos rezultatais ir statistikos departamento duomenimis nustatytos Kazlų Rūdos savivaldybės turistų rinkos ribos.

Turizmo požiūriu išanalizavome parengtų planavimo dokumentų sprendinius ir nuostatas ir įvertinome jų pasekmes turizmo plėtrai. Surinkome duomenis ir įvertinome turizmo sektoriaus finansavimo ir investicijų parametrus Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Analitinio darbo rezultatai pateikiami šioje atskaitoje ir jos prieduose, taip pat  grafinėje dalyje (žemėlapiuose ir schemose).

Programos rengėjai dėkoja Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai ir  Ekonominės plėtros skyriaus vedėjai Rasai Avietynienei, Valstybiniam turizmo departamentui už suteiktą informaciją, konsultacijas bei dalykišką bendradarbiavimą.

Visą dokumentą galite rasti čia