Pradžia
lt
en

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Atmintinė vykdantiems mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose ir mugėse, kurie vyksta ne patalpose (PDF)

Informaciją teikia:

Investicijų poskyrio vyr. specialistė Inga Juknelytė, el.p inga.juknelyte@kazluruda.lt, , tel. 8 343 68625, 111 kab.

dokumentai teikiami:

el.p. priimamasis@kazluruda.lt  

Licencijų rūšys:
1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
4. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento;
5. verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu;
6. vienkartinės - verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
7. vienkartinės - verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
8. vienkartinės - verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
9. vienkartinės - verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;
10. vienkartinės - verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

1. Licencijos gali būti išduodamos:
1.1. Nuo 2016-01-01: Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos įmonėms, norinčioms prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.
1.2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, gali būti išduodamos šio aprašo 1.1 papunktyje nurodytoms įmonėms.
1.3 Nuo 2016-01-01: Licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, gali būti išduodamos šio aprašo 1.1 papunktyje nurodytoms įmonėms, taip pat įmonėms, norinčioms prekiauti automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, paviljonuose.
1.4. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos šio aprašo 1.1 papunktyje nurodytoms įmonėms ir įmonėms, norinčioms prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.
1.5. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos šio aprašo 1.1 ir 1.3 papunkčiuose nurodytoms įmonėms ir įmonėms, norinčioms prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.
1.6. Šio aprašo 7-11 papunkčiuose nurodytos vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, taip pat Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
1.7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais įmonėms, norinčioms prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos įmonėms, norinčioms prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos vietose, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu.
1.8. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos įmonėms, norinčioms prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose sandėliuose, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais.
1.9. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais teatruose, filharmonijose įrengtose viešojo maitinimo vietose, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.
1.10. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete). Jeigu iš viešbučio kavinės, restorano, baro (bufeto) alkoholiniai gėrimai tiekiami į kambariuose įrengtus minibarus, jie įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kurio jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai.
1.11. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje jos automobilinėje parduotuvėje ir aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

2. Įmonė pateikia:
2.1. Motyvuotą paraišką;  
2.2. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos), o jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name; šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas; ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
2.3. teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra įmonės buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti šio aprašo 7-11 punktuose nurodytas licencijas);
2.4. pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma licencijuojama veikla, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (ne senesnį kaip 1 mėnesio) su visiškai sutvarkytais ir juridiškai teisingais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą;
2.5. pastato (patalpos) nuomos (subnuomos) sutarčių tinkamai patvirtintas kopijas;
2.6. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose tinkamai patvirtintą kopiją;
2.7. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, išduoto Teritorijų planavimo skyriaus (tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai) tinkamai patvirtintą kopiją;
2.8. viešbučio klasifikavimo pažymėjimo (tais atvejais, kai įmonė kambariuose įrengia minibarus) tinkamai patvirtintą kopiją;
2.9. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

3. Įmonė, norinti įsigyti šio aprašo 7-11 punktuose nurodytas vienkartines licencijas, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai Administracijos direktoriui pateikia:
3.1. motyvuotą paraišką;
3.2. leidimo organizuoti renginį tinkamai patvirtintą kopiją (tais atvejais, kai renginys organizuojamas Kazlų Rūdos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose);
3.3. suderinimą su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariatu;
3.4. savininko sutikimą, kuriame nurodoma konkreti renginio vieta ir laikas (tais atvejais, kai renginys organizuojamas privačioje teritorijoje);
3.5. licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais tinkamai patvirtintą kopiją arba licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu tinkamai patvirtintą kopiją;   
3.6. pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma licencijuojama veikla, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip 1 mėnesio) su visiškai sutvarkytais ir juridiškai teisingais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą tinkamai patvirtintą kopiją (tais atvejais, kai įmonė nori įsigyti Tvarkos aprašo 3.9 punkte nurodytą vienkartinę licenciją);
3.7. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Prašymų formos:

Prašymas dėl neterminuotos alkoholio licencijos išdavimo (DOCX)
Prašymas dėl sezoninės alkoholio licencijos išdavimo (DOCX)
Prašymas dėl vienkartinės alkoholio licencijos (DOCX)
Prašymas dėl licencijos patikslinimo (DOCX)
Prašymas dėl licencijos papildymo (DOCX)
Prašymas dėl licencijos galiojimo panaikinimo (DOCX)
Prašymas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo (DOCX)

Valstybės rinkliavos tarifai:
už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą - 490,00 EUR;
už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą - 490,00 EUR
už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą -490,00 EUR
verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento - 490,00 EUR;
už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą - 190,00 EUR;
už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose išdavimą - 25,00 EUR;
už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimą - 25,00 EUR;  
už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose išdavimą - 25,00 EUR;
už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą - 25,00 EUR;  
už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą - 25,00 EUR;
už licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą - 86,00 EUR.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Saskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Mokesčio pavadinimas Valstybės rinkliava už alkoholio licencijos išdavimą (papildymą, patikslinimą)
Įmokos kodas

52358