Pradžia
lt
en

Tarybos veiklos reglamento redakcinė komisija

Komisijos pirmininkas – Mantas Varaška, Savivaldybės meras.

Komisijos pirmininko pavaduotojas - Marius Žitkus, Savivaldybės mero pavaduotojas.

Nariai:

• Valdas Kazlas, Tarybos narys;
• Erika Motiejauskienė, Tarybos narė;
• Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir teisės skyriaus vedėja;
• Ramunė Vaiginienė, Personalo administravimo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
• Aidas Vaišnora, Tarybos narys;
• Inga Žilionienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės kalbos tvarkytoja.


Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimas Nr. TS-91 "Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" (DOCX).