Pradžia
lt
en

Tarybos narių nusišalinimai

2021 METAI


2021-06-28 VI šaukimo 32 posėdis

SVARSTYTA. 1. Įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Aidas Vaišnora.

SVARSTYTA. 7. Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Giedrius Liepinis.

SVARSTYTA. 13. Turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos sporto centrui klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlauskas.

SVARSTYTA. 16. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimo Nr. TS-147 pakeitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Aidas Vaišnora ir Valdas Kazlauskas.


2021-05-31 VI šaukimo 31 posėdis

SVARSTYTA. 1. Pritarimo Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narė Erika Motiejauskienė.

SVARSTYTA. 2. Pritarimo Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Domantas Ozerenskis.

SVARSTYTA. 11. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Sigita Mikalauskienė ir Liudas Mikalauskas.

SVARSTYTA. 13. Turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos sporto centrui klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlauskas.

SVARSTYTA. 26. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Juozas Rinkevičius.


2021-04-26 VI šaukimo 29 posėdis

SVARSTYTA. 4. Pritarimo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlauskas.

SVARSTYTA. 5. Pritarimo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Erika Motiejauskienė, Valdas Kazlauskas, Jurgita Šnirpūnaitė.

SVARSTYTA. 14. Pritarimo Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Alfonsas Klimas.

SVARSTYTA. 15. Pritarimo Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimui.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Alfonsas Klimas.

SVARSTYTA. 23. Įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkų susirinkime klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Giedrius Liepinis.

SVARSTYTA. 29. Pritarimo Kazlų Rūdos sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlauskas.

SVARSTYTA. 30. Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo klausimas. 

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Sigita Mikalauskienė ir Liudas Mikalauskas.

SVARSTYTA. 31. Pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Sigita Mikalauskienė ir Liudas Mikalauskas.

SVARSTYTA. 33. Pritarimo projektui „Kartų gija“ – Bendrystės namai Kardokuose“ klausimas

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Sigita Mikalauskienė ir Liudas Mikalauskas.

SVARSTYTA. 42. Leidimo nuomotis patalpas klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Sigita Mikalauskienė ir Liudas Mikalauskas.

SVARSTYTA. 43. Turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Evaldas Silickas, Juozas Rinkevičius, Giedrius Liepinis.

SVARSTYTA. 48. Sutikimo reorganizuoti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinę mokyklą, Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį „Pušelė“, Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinę mokyklą, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinę mokyklą, Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinę mokyklą prijungiant jas prie Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašo projektui klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų balsavimo nusišalino tarybos nariai Erika Motiejauskienė, Jurgita Šnirpūnaitė, Valdas Kazlauskas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo Kazlų Rūdos Prano pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų balsavimo nusišalino tarybos narė Erika Motiejauskienė.


2021-05-20 VI šaukimo 30 posėdis

SVARSTYTA. 1. Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje nustatymo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Aidas Vaišnora.


​2021-03-29 VI šaukimo 28 posėdis

SVARSTYTA. 3. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-05-25 sprendimo Nr. TS V(13)-2619 pakeitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Giedrius Liepinis.

SVARSTYTA. 5. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-10-26 sprendimo Nr. TS-250 panaikinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Giedrius Liepinis, Juozas Rinkevičius ir Evaldas Silickas.

SVARSTYTA. 10. Leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Giedrius Liepinis, Juozas Rinkevičius ir Evaldas Silickas.

SVARSTYTA. 15. Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo klausimas.

Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo 3 dalies (dėl Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos prijungimo prie Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos) balsavimo nusišalino tarybos narės Erika Motiejauskienė ir Jurgita Šnirpūnaitė.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo 4 dalies (dėl Kazlų Rūdos pradinės mokyklos prijungimo prie Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos) balsavimo nusišalino tarybos narė Erika Motiejauskienė.


2021-02-25 VI šaukimo 26 posėdis

SVARSTYTA. 9. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų vertinimo komisijos ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Liudas Mikalauskas ir Sigita Mikalauskienė.

SVARSTYTA. 10. Narių delegavimo į UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdybos narių atrankos komisiją klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Giedrius Liepinis, Juozas Rinkevičius, Evaldas Silickas.

SVARSTYTA. 13. VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė reorganizavimo sąlygų patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Alfonsas Klimas.

SVARSTYTA. 28. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-146 pakeitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Giedrius Liepinis, Juozas Rinkevičius, Evaldas Silickas.

SVARSTYTA. 32. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 1 programos svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Valdas Kazlauskas, Jurgita Šnirpūnaitė, Domantas Ozerenskis, Sigita Mikalauskienė, Liudas Mikalauskas, Erika Motiejauskienė, Aidas Vaišnora, Vytautas Kanevičius.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 2 programos svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narė Erika Motiejauskienė.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 4 programos svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Evaldas Silickas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 5 programos svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Justinas Kazla.


2021-01-25 VI šaukimo 25 posėdis

SVARSTYTA. 2. Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Liudas Mikalauskas ir Sigita Mikalauskienė.

SVARSTYTA. 3. Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Valdas Kazlauskas ir Domantas Ozerenskis.

SVARSTYTA. 5. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Giedrius Liepinis.

SVARSTYTA. 9. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013-08-28 sprendimo Nr. TS IV(30)-1959 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlas.

SVARSTYTA. 10. Negyvenamųjų patalpų nuomos klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlas.

SVARSTYTA. 11. Atleidimo nuo nuomos mokesčio klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Mantas Varaška.

SVARSTYTA. 14. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino pratęsimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Mantas Varaška

2020 METAI


2020-12-17 VI šaukimo 24 posėdis

SVARSTYTA. 2. Įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkų susirinkime klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Giedrius Liepinis.

SVARSTYTA. 7. Mokesčių lengvatų klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Juozas Rinkevičius ir Evaldas Silickas.

SVARSTYTA. 8. Leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Juozas Rinkevičius ir Evaldas Silickas.

SVARSTYTA. 9. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Liudas Mikalauskas, Sigita Mikalauskienė, Juozas Rinkevičius, Evaldas Silickas ir Domantas Ozerenskis.


2020-11-30 VI šaukimo 23 posėdis

SVARSTYTA. 11. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Liudas Mikalauskas, Sigita Mikalauskienė, Erika Motiejauskienė ir Domantas Ozerenskis.

SVARSTYTA. 15. Turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Liudas Mikalauskas ir Sigita Mikalauskienė.

SVARSTYTA. 16. Turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui klausimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Liudas Mikalauskas ir Sigita Mikalauskienė.


2020-10-26 VI šaukimo 21 posėdis

SVARSTYTA. 4.Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Valdas Kazlauskas, Liudas Mikalauskas, Sigita Mikalauskienė, Erika Motiejauskienė.

SVARSTYTA. 11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-143 pakeitimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Juozas Rinkevičius.

SVARSTYTA.  12. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ ir UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ reorganizavimo sąlygų ir UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Juozas Rinkevičius.

SVARSTYTA. 13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Juozas Rinkevičius.


2020-09-28 VI šaukimo 20 posėdis

SVARSTYTA. 1. Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Jurgita Šnirpūnaitė, Valdas Kazlauskas, Erika Motiejauskienė, Domantas Ozerenskis ir Sigita Mikalauskienė.

SVARSTYTA. 2. Dėl Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino Jurgita Šnirpūnaitė, Valdas Kazlauskas ir Erika Motiejauskienė.

SVARSTYTA. 7. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl viešų privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino Erika Motiejauskienė ir išėjo iš posėdžio salės.

SVARSTYTA. 20. Turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai.

Valdas Kazlauskas ir Marius Žitkus dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžio salės.

SVARSTYTA. 21. Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamos šilumos grąžinamų investicijų dalies sumažinimo.

Juozas Rinkevičius dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 24. Pritarimo projektui „Kompleksinio kultūrinio turizmo paslaugų paketo sukūrimas ir vystymas Kazlų Rūdos regione“.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Sigita Mikalauskienė ir Marius Žitkus ir išėjo iš posėdžių salės.


2020-08-28 VI šaukimo 19 posėdis​

SVARSTYTA. 4. (34) Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo.  

Tarybos narys Vytautas Kanevičius dėl viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 6. (2) Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-04-24 sprendimo Nr. TS-57 pakeitimo.

Dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Sigita Mikalauskienė ir Liudas Mikalauskas ir išėjo iš posėdžio

SVARSTYTA. 10. (6) Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais nustatymo.

Dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Valdas Kazlauskas ir Jurgita Šnirpūnaitė.

SVARSTYTA. 13. (9) Kazlų Rūdos sporto centro 2020–2021 mokslo metais grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlauskas ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 14. (10) Kazlų Rūdos sporto centro 2020–2021 mokslo metų sportinio ugdymo plano suderinimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Valdas Kazlauskas.

SVARSTYTA. 18. (14) Garantijos suteikimo.

Juozas Rinkevičius dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 32. (28) Turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinei mokyklai.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžio salės tarybos nariai: Valdas Kazlauskas, Erika Motiejauskienė ir Jurgita Šnirpūnaitė.


2020-07-27 VI šaukimo 18 posėdis

SVARSTYTA. 3. Mokyklinio autobuso perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Tarybos narė Erika Motiejauskienė dėl viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 8. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo.

Tarybos nariai: Sigita Mikalauskienė, Liudas Mikalauskas, Jurgita Šnirpūnaitė ir Domantas Ozerenskis informavo, kad nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalina.

Taryba pareikšto nusišalinimo nepriėmė ir įpareigojo Sigitą Mikalauskienę, Liudą Mikalauską, Jurgitą Šnirpūnaitę ir Domantą Ozerenskį dalyvauti svarstant šį klausimą.

SVARSTYTA. 11. Turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinei mokyklai.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Valdas Kazlauskas, Erika Motiejausklienė ir Jurgita Šnirpūnaitė.

SVARSTYTA. 13. Turto perdavimo panaudos pagrindais.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Valdas Kazlauskas, Erika Motiejauskienė, Jurgita Šnirpūnaitė ir Domantas Ozerenskis.

SVARSTYTA. 14. Pritarimo UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai investicijų planui ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-146 įgyvendinimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai: Liudas Mikalauskas, Sigita Mikalauskienė ir Jurgita Šnirpūnaitė.


2020-06-29 VI šaukimo 17 posėdis

SVARSTYTA. 4. Biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Erika Motiejauskienė dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 5. Pritarimo projekto įgyvendinimui ir UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ investicijų plano papildymas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės tarybos nariai Evaldas Silickas ir Jurgita Šnirpūnaitė.

SVARSTYTA. 7. Viešosios paslaugos gatvių, teritorijų priežiūros ir valymo Kazlų Rūdos savivaldybėje įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ sudarymo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės tarybos nariai Evaldas Silickas ir Juozas Rinkevičius.

SVARSTYTA. 8. Turto perdavimas patikėjimo teise UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Evaldas Silickas ir Juozas Rinkevičius ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 9. Pritarimas UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ ir UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ reorganizavimo sąlygų projektui.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Evaldas Silickas, Juozas Rinkevičius ir Jurgita Šnirpūnaitė ir išėjo iš posėdžių salės.

ir išėjo iš posėdžių salės

SVARSTYTA. 10. Turto perdavimas patikėjimo teise UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Evaldas Silickas, Juozas Rinkevičius ir Jurgita Šnirpūnaitė ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 19. Pritarimas viešosios įstaigos „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“ 2019 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narė Meirita Tamašauskienė ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 21. Kazlų Rūdos savivaldybės Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų koregavimo specialiojo plano tvirtinimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Justinas Kazla ir išėjo iš posėdžių salės.


2020-05-27 VI šaukimo 16 posėdis

SVARSTYTA. 11. Įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkų susirinkime.

Giedrius Liepinis dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 12. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos nariai Juozas Rinkevičius, Evaldas Silickas ir Jurgita Šnirpūnaitė ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 13. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nnusišalino tarybos nariai Juozas Rinkevičius, Evaldas Silickas ir Jurgita Šnirpūnaitė ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 14. Atleidimas nuo mokesčių.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narė Jurgita Šnirpūnaitė ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 19. Pritarimo projekto „Rekreacinės ir poilsio erdvės įrengimas Kazliškiuose“ finansavimui.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narė Meirita Tamašauskienė ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 20. Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narys Giedrius Liepinis ir išėjo iš posėdžių salės.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino Savivaldybės meras Mantas Varaška ir išėjo iš posėdžių salės. Posėdžio klausimą pristatė Savivaldybės mero pavaduotojas Marius Žitkus.

SVARSTYTA. 22. Nuomos mokesčio sumažinimas ir atleidimas nuo nuomos mokesčio.

SVARSTYTA. 32 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.

Dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino tarybos narės Vilija Kazlienė ir Erika Motiejauskienė ir išėjo iš posėdžių salės.


2020-04-29 VI šaukimo 15 posėdis

SVARSTYTA. 5. Pritarimo Kazlų Rūdos sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Valdas Kazlauskas dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 7. Pritarimo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Valdas Kazlauskas dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 10. Pritarimo Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Erika Motiejauskienė dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA.17. Pritarimo Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Domantas Ozerenskis dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 20. Pritarimo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Valdas Kazlauskas, Erika Motiejauskienė ir Jurgita Šnirpūnaitė dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 21. Pritarimo viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir Finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Vida Milda Klimienė dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino ir išėjo iš posėdžių salės.


2020-03-06 VI šaukimo 13 posėdis

SVARSTYTA. 12. „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimu Nr. TS-194 pritarto UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 2020-2022 m. investicijų plano koregavimo (Nr. TSP-52) ".

Jurgita Šnirpūnaitė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Taryba pareikšto nusišalinimo nepriėmė ir įpareigojo Jurgitą Šnirpūnaitę dalyvauti svarstant šį klausimą.

BALSAVIMO REZULTATAI. Sprendimas priimtas.


2020-02-17 VI šaukimo 12 posėdis

SVARSTYTA. 1. Dėl Astos Daugirdės skyrimo į Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas ir Aldonos Aputienės atleidimo iš pareigų.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto šio sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto šio sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 17. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo.
Valdas Kazlauskas, Jurgita Šnirpūnaitė, Domantas Ozerenskis ir Aidas Vaišnora informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo Institucinės dalies ir 1 programos svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.
Erika Motiejauskienė  informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo institucinės dalies ir 1 ir 2 programų svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.
Giedrius Liepinis informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 3 ir 6 programų svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.
Justinas Kazla informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 5 programos svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.


2020-01-20 VI šaukimo 11 posėdis

SVARSTYTA. 11. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos komunalininkas".
Evaldas Silickas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Erika Motiejauskienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 12. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino pratęsimo.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. PAPILDOMAS. Dėl Redos Kneizevičienės atleidimo iš administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo Editai Lukoševičienei atlikti administracijos direktoriaus pareigas.
Valdas Kazlas informavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kazlų Rūdos skyriaus frakcijos vardu, kad frakcijos nariai šio klausimo balsavimo svarstyme nedalyvaus.
Justinas Kazla pranešė Lietuvos socialdemokratų partijos Kazlų Rūdos skyriaus vardu, kad frakcijos nariai šio klausimo balsavimo svarstyme nedalyvaus.
Iš posėdžių salės išėjo Valdas Kazlas, Jolita Merkevičiūtė, Vilija Kazlienė, Justinas Kazla, Valdas Kazlauskas, Juozas Rinkevičius, Erika Motiejauskienė.