Pradžia
lt
en

Miestai partneriai

 

ZONDERSHAUZENAS (www.sondershausen.de)

Bendradarbiavimo sutartis tarp Vokietijos Federacinės Respublikos Zondershauzeno miesto ir Lietuvos Respublikos Kazlų Rūdos savivaldybės pasirašyta 2000 metų gruodžio 15 dieną Kazlų Rūdoje. Sutartį pasirašė Zondershauzeno miesto burmistras Joachimas Krejeris ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Valdas Kazlas. Abu miestai ir savivaldybės susitarė glaudžiai bendradarbiauti savo piliečių gerovės labui, remti vieni kitus, kuriant savivaldą ir veikiant kartu savitarpio supratimo dvasia.

Sutartyje numatyta:

  • remti vaikų ir jaunimo projektus, įgyvendinančius europines idėjas
  • plėtoti demokratines struktūras
  • keistis patirtimi tarp vietos savivaldos organų, ypač komunalinio ūkio, socialinės veiklos ir sveikatos srityse
  • skatint kultūros ir turizmo plėtrą
  • bendradarbiauti amatų, prekybos ir pramonės srityse.

Abiejų savivaldybių susitarimas visų pirma turi tikslą padėti Kazlų Rūdai kurti savivaldą, keistis informacija, nuomonėmis ir patirtimi, kad demokratiškai būtų skatinama miestų socialinė ir ūkio plėtra, bendravimas ir piliečių dvasinis suartėjimas.

 


LVOVEKAS (www.lwowek.com.pl)

Bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos Respublikos Lvoveko gmina (seniūnija) Kazlų Rūdos savivaldybė pasirašė 2002 m. birželio 11 dieną Kazlų Rūdoje. Sutartį parašais patvirtino Lvoveko miesto ir gminos burmistras Rafalas Mroczkiewiczius ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Valdas Kazlas.

Susitarta bendradarbiauti kuriant savivaldą, dirbti kartu piliečių gerovės labui savitarpio supratimo dvasia.

Sutartyje atkreipiamas dėmesys į:

  • vaikų ir jaunimo bendrų projektų, įgyvendinančių europines idėjas, skatinimą ir rėmimą;
  • demokratinių struktūrų plėtrą, visuomenės įtraukimą į demokratijos procesą;
  • keitimąsi patirtimi tarp vietos savivaldos organų;
  • bendrą kultūros, švietimo, sporto ir turizmo plėtrą;
  • bendradarbiavimą ūkio srityse.

Sutarties tikslas – stiprinti gerus kaimyninius santykius tarp lietuvių ir lenkų tautų bei plėtoti regioninį bendradarbiavimą.


KORIUKOVKA

Ukrainos Koriukovkos miesto ir Lietuvos Respublikos Kazlų Rūdos savivaldybės Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2007 metų rugpjūčio 25 dieną Koriukovke. Sutartį pasirašė Koriukovkos miesto meras Igoris Matiucha ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Česlovas Pečkys.

Vadovaujantis tarpvalstybinės Lietuvos Respublikos ir Ukrainos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties nuostatomis, šalys patvirtino suinteresuotumą gilinti, stiprinti ir plėsti ekonominį, mokslinį-techninį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

Abiejų šalių įgaliotieji atstovai sieks sudaryti ir kurti palankias sąlygas, skatinčias ilgalaikį bendradarbiavimą regioninės plėtros, mokslinės, techninės, švietimo ir sveikatos apsaugos, kultūros ir meno, turizmo ir sporto plėtros, viešojo administravimo, ekologijos ir gamtinių išteklių racionalaus panaudojimo srityse.

Susitarta bendradarbiauti sprendžiant vietos savivaldos klausimus, kiekvienais metais parengti ir suderinti konkrečias bendradarbiavimo programas.


FROMBORKAS (http://www.frombork.pl/)

Bendradarbiavimo susitarimas tarp Lenkijos Fromborko miesto gminos ir Kazlų Rūdos savivaldybės pasirašytas 2008 m. rugpjūčio mėn. Susitarimą pasirasė Fromborko miesto gminos merė Kristina Levanska ir Kazlų Rūdosmero pavaduotojas Valdas Merkevičius.


OLECKAS (www.olecko.pl)

Susitarimas dėl nuolatinio Kazlų Rūdos savivaldybės ir Olecko savivaldybės bendradarbiavimo. Sutartis pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 15 d. Olecke. Susitarimą pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius ir Olecko savivaldybės burmistras Vaclav Olševski.

Pagrindinis susitarimo tikslas – skatinti regionų vystymąsi bei stiprinti tarpusavio kontaktus. Vykdydamos susitarimą Šalys keisis informacija apie pagrindinių problemų sprendimų būdus, pirmiausia – Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo srityje, komunalinio ūkio, sveikatos ir aplinkos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, socialinės pagalbos, nedarbo prevencijos bei viešosios tvarkos ir saugumo tobulinimo srityse.


GOLDAPĖS APSKRITIES SAVIVALDYBĖ
(www.powiatgoldap.pl

Susitarimas dėl nuolatinio Kazlų Rūdos savivaldybės ir Goldapės apskrities bendradarbiavimo pasirašytas 2012 m. gegužės 25 d. Goldape. Susitarimą pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius ir Goldapės apskrities savivaldybės seniūnas Andrzej Ciolek.

Bendradarbiavimas bus vykdomas šiose srityse: ekonomikos, infrastruktūros, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir turizmo, švietimo ir jaunimo reikalų, aplinkosaugos.

 


Gruzijos Oni savivaldybė

Susitarimas dėl nuolatinio Kazlų Rūdos savivaldybės ir Gruzijos Oni savivaldybės bendradarbiavimo pasirašytas 2014 m. rugsėjo 6 d. Kazlų Rūdoje. Susitarimą pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius ir Gruzijos savivaldybės Oni meras G. Lobžanidzė.

Bendradarbiavimas bus vykdomas šiose srityse: pramonės, žemės ūkio, transporto ir prekybos, mokslo, technikos, švietimo ir sveikatos apsaugos, kultūros ir meno, turizmo ir sporto, ekologijos ir gamtinių resursų racionalaus naudojimo, vietos savivaldos.