Pradžia
lt
en

Lygios galimybės

LYGIŲ GALIMYBIŲ, MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS POLITIKA

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Pagarba žmogaus teisėms bei visuomenės įvairovei yra viena pagrindinių demokratinės santvarkos vertybių. Žmogus savo teises ir laisves įgyja nuo gimimo.

Už lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje atsakingas asmuo – Rasa Martinaitienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 95 323, el. p. rasa.martinaitiene@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
(2023 m. rugpjūčio 1 d. duomenys)

Darbuotojų skiriamieji požymių komponentai

Vyrai

Moterys

Įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičius pagal lytį

27 vnt. (29 proc.)

65 vnt. (71 proc.)

Įstaigoje vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų skaičius pagal lytį

9 vnt. (60 proc.)

6 vnt. (40 proc.)

Vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų skaičius pagal lytį

0

1

Įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičius pagal amžiaus vidurkį

49 metai

47 metai

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (PDF)