Pradžia
lt
en

2021 m. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa

Ar Jūs pakankamai informuoti apie darbo laiką?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jums patogus nustatytas asmenų priėmimo laikas?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo?
Taip
16.67%

Ne
83.33%

Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jus tenkino atsakymų į prašymus, pareiškimus, skundus pateikimo terminai?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jūs informuoti apie veiksmus, kurių Savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Taip
100%

Ne
0%

Kaip dažnai Jūs kreipiatės į Savivaldybės administraciją?
Kreipiausi pirmą kartą
50%

Kreipiausi keletą kartų
50%

Esu dažnas lankytojas
0%

Kokia Jūsų kreipimosi į Savivaldybės administraciją priežastis?
Gauti informaciją
33.33%

Pateikti prašymą dėl paslaugos suteikimo
50%

Pateikti skundą
16.67%

Kita
0%

Ar Jūs esate patenkintas kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą?
Labai patenkintas
33.33%

Patenkintas
66.67%

Nepatenkintas
0%

Jūsų amžius:
iki 18 metų
0%

18-29
0%

30-40
33.33%

41-51
50%

52-62
16.67%

Daugiau nei 63
0%

Jūsų pasiūlymai ir pastabos dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos darbo: