Pradžia
lt
en

2022 m. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa

Ar Jūs pakankamai informuoti apie darbo laiką?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jums patogus nustatytas asmenų priėmimo laikas?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo?
Taip
0%

Ne
100%

Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jus tenkino atsakymų į prašymus, pareiškimus, skundus pateikimo terminai?
Taip
100%

Ne
0%

Ar Jūs informuoti apie veiksmus, kurių Savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Taip
100%

Ne
0%

Kaip dažnai Jūs kreipiatės į Savivaldybės administraciją?
Kreipiausi pirmą kartą
20%

Kreipiausi keletą kartų
80%

Esu dažnas lankytojas
0%

Kokia Jūsų kreipimosi į Savivaldybės administraciją priežastis?
Gauti informaciją
40%

Pateikti prašymą dėl paslaugos suteikimo
60%

Pateikti skundą
0%

Kita
0%

Ar Jūs esate patenkintas kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą?
Labai patenkintas
20%

Patenkintas
80%

Nepatenkintas
0%

Jūsų amžius:
iki 18 metų
0%

18-29
0%

30-40
20%

41-51
40%

52-62
40%

Daugiau nei 63
0%

Jūsų pasiūlymai ir pastabos dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos darbo: