Pradžia
lt
en

Dėl želdinių tvarkymo ir mažosios architektūros projekto parengimo valstybiniame žemės sklype

Dėl želdinių tvarkymo ir mažosios architektūros projekto parengimo valstybiniame žemės sklype

Kazlų Rūdos savivaldybė siūlo miesto gerbūviui neabejingus fizinius ir juridinius asmenis pasiūlyti ir padovanoti  valstybinio žemės sklypo, esančio Kazlų Rūdos mieste tarp Miškininkų, Medeinos ir Medžiotojų gatvių (paskirtis - kitos paskirties, naudojimo būdas - atskirųjų želdynų teritorijos, plotas - 1,8585 ha, unikalus Nr. 4400-3958-2817) (toliau – Sklypas) želdinių tvarkymo ir mažosios architektūros įrengimo projektą (toliau tekste – Projektas). Paramos sąlygos ir ypatumai:

1. Želdinių tvarkymo ir mažosios architektūros įrengimo projektiniai sprendiniai turi apimti pav. (priedas Nr. 1) apibrėžtą teritoriją.

2. Projektas turi būti parengtas pagal LR teisės aktų reikalavimus sertifikuoto/licencijuoto juridinio asmens ir suderintas su atsakingomis valstybės institucijomis, įskaitant Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją (toliau tekste – Savivaldybės administracija).

3. Projekto darbų sąmatinė vertė neturėtų būti didesnė nei 35000 Eur su PVM.

4. Juridiniai ar fiziniai asmenys atsiliepti į skelbimą dėl pageidavimo suteikti paramą savivaldybei Projekto parengimu/padovanojimu turėtų per 2 savaites nuo jo paskelbimo datos.

5. Gali būti jungtinis juridinių ar fizinių asmenų atsiliepimas, papildomai Savivaldybės administracijai nurodant kokiomis apimtimis prie paramos objekto prisideda konkretūs asmenys.

6. Savivaldybės administracijai patvirtinus gautų fizinių ar juridinių asmenų pasiūlymus parengti/dovanoti Projektus minėtos teritorijos gerbūviui, suteikiamas iki 3 mėnesių terminas projektams parengti ir pateikti Savivaldybės administracijai.

7. Pateikus Projektus Savivaldybės administracijai, ši per 2 savaites viešina juos savo virtualioje paskyroje. Jeigu Projektų yra daugiau nei 1, pirmiausiai vykdomas balsavimas dėl konkretaus Projekto laimėtojo nustatymo. Po to dar 2 savaites visuomenė galės teikti pasiūlymus dėl Projekto tobulinimo. Per dar sekančias 2 savaites Projekto rengėjai turės nuspręsti, kokius visuomenės ir savivaldybės pasiūlymus priima, arba motyvuotai atmeta. Jeigu Projektas yra tik vienas, apsiribojama 2 savaičių laikotarpiu viešiems visuomenės pasiūlymams priimti ir juos per dar 2 savaites motyvuotai apsvarstyti.

8. Baigus atrinkto/laimėjusio Projekto viešinimo/derinimo/tobulinimo procedūras, jį rengęs/finansavęs asmuo/asmenų grupė įsipareigoja perduoti kaip intelektinės nuosavybės turtą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai.