Pradžia
lt
en

Įsibėgėja savivaldybės gyventojų vakcinacija

Įsibėgėja savivaldybės gyventojų vakcinacija

Pirmosios 180 vakcinų nuo COVID-19 koronaviruso infekcijos siuntos jau pasiekė Kazlų Rūdos savivaldybę. Skiepijimas prasidėjo sausio 18 d.

Skiepijama atsižvelgiant į prioritetinę grupę, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu V-3006 ,,Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

Pirmiausia skiepijami medicinos darbuotojai, didžiausios rizikos pacientai, darbuotojai, dirbantys COVID-19 mobiliame punkte, pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, šių įstaigų darbuotojai, socialinės globos įstaigų gyventojai bei darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas, vaistinių darbuotojai, 65 m. ir vyresni asmenys, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialistai, visuomenei svarbias funkcijas atliekantys darbuotojai.

Prieš vakcinuojant visiems atliekamas antikūnų nustatymo greitasis testas – persirgusieji ir sergantys COVID-19 nėra skiepijami.

Kad susiformuotų imunitetas COVID-19 ligai, praėjus 21 dienai po pirmo skiepo jį reikia pakartoti.

Šiuo metu intensyviai ruošiamasi kitam vakcinacijos etapui, kada bus pradedami skiepyti vyriausieji Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai. Pirmiausia bus skiepijami 80 metų ir vyresni gyventojai, pabaigus skiepyti šią grupę, prioritetinės grupės bus skiepijamos žemėjančia tvarka, t. y. 75-79 metų amžiaus, toliau 70-74 metų amžiaus ir 65-69 metų amžiaus asmenys. Šiai prioritetinei gyventojų grupei priklausančių asmenų sąrašus sudarė Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, pagal toje sveikatos priežiūros įstaigoje pas šeimos gydytoją prisirašiusius pacientus. Kai vakcinos bus gautos, asmenys bus informuojami dėl tikslaus atvykimo laiko skiepytis.

Taip pat pradėti testuoti antikūnų nustatymo greitasiais testais asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių  programas.