Pradžia
lt
en

Jaunimo atstovus kviečiame dalyvauti Jaunimo reikalų tarybos rinkimuose

Jaunimo atstovus kviečiame dalyvauti Jaunimo reikalų tarybos rinkimuose

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. TS-41 „Dėl jaunimo atstovų į Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", skelbiami kandidatų, jaunimo atstovų (14-29 m.) į Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau - SJRT) rinkimai, kurių metu bus išrinkti 3 jaunimo atstovai, į Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Kandidatuoti gali 14-29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

• jaunimo organizacijų (kaip jas apibrėžia LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;
• su jaunimu dirbančių organizacijų (kaip jas apibrėžia LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;
• mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje, nariai;
• save išsikėlę pavieniai asmenys.


Kandidatais į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius gali būti kiekvienas Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki kovo 22 d. pateiks:


• kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą; (DOCX)
• motyvacinį laišką:
• ne mažiau kaip vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimo dirbančios
organizacijos ar mokinių savivaldos, veikiančios Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.

Jaunimo atstovas į SJRT bus renkamas visuotiniame jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldos atstovų, veikiančių Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu 2023 m. kovo 29 d. 16 val. Kazlų Rūdos savivaldybės didžiojoje salėje (II-ame aukšte).

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą Visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija / mokinių savivalda turi informuoti el. p. priimamasis@kazluruda.lt ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 22d. Atstovas į visuotiną susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje ar mokinių savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos ar mokinių savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens, pridedant įgaliojimo kopiją. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos ar mokinių savivaldos vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.

Dokumentus pateikti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos priimamajam el. paštu priimamasis@kazluruda.lt

Kilus klausimams skambinti (8 343) 68 628