Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos saulės fotovoltinė elektrinė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos saulės fotovoltinė elektrinė

Džiugu pranešti, jog ant Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pastato įsikūrė saulės fotovoltinė elektrinė. 

2020 metais Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pateikė paraišką subsidijai pagal, klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ gauti.

Džiaugiamės, jog subsidija sėkmingai gauta bei numatytas projektas, skirtas fotovoltinės saulės elektrinės pastatymui ant Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pastato stogo, įgyvendintas.

Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma siekė 53766, 46 Eur, kuri susidėjo iš klimato kaitos programos subsidijos – 80 proc. bei nuosavų Kazlų Rūdos savivaldybės lėšų – 20 proc.

Taip pat, saulės fotovoltines elektrines įsirengė ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ skyrius,  Prano Dovydaičio progimnazijos skyrius, „Elmos“ mokykla – darželis, „Saulės“ mokykla bei Plutiškių gimnazija.