Pradžia
lt
en

Nerūkymo zonos Kazlų Rūdos savivaldybės viešose vietose

Nerūkymo zonos Kazlų Rūdos savivaldybės viešose vietose

Siekdama mažinti rūkančiųjų skaičių ir užtikrinti vaikų ir suaugusiųjų teises į sveiką aplinką, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 30 d. nusprendė uždrausti rūkyti Kazlų Rūdos savivaldybės viešose vietose ir jas paskelbti nerūkymo zonomis:

  • Kazlų Rūdos miesto gamtinio karkaso teritorija (M. Valančiaus g. 11, Taikos g. 2 ir 2 B. Kazlų Rūdos miestas, Kazlų Rūdos sen.);
  • Kazlų I kaimo tvenkinio teritorija (Šilo g. 2, 2A, 2B, Kazlų I kaimas, Kazlų Rūdos sen.);
  • Ąžuolų Būdos tvenkinio teritorija (Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.);
  • Plutiškių tvenkinio teritorija (Plutiškių k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.).

Kiekvienoje nerūkymo zonoje yra numatytos vietos rūkymui, kurios žemėlapiuose pažymėtos raudonos spalvos simboliu.

Draudimas įsigaliojo nuo 2022 metų rugpjūčio 1 dienos. Apie draudimą rūkyti informuoja nerūkymo zonose iškabinti specialūs įspėjamieji ženklai. 

Taip pat primename, kad nerūkymo zonomis yra paskelbta Kazlų Rūdos miesto parko teritorija, Antanavo parko teritorija, poilsio zonos teritorija prie Plutiškių seniūnijos ir Jankų bendruomenės „Vilties ir padėkos“ parko teritorija.

LR administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 492 straipsnyje „Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas“. Įspėjimas arba bauda – nuo 20 iki 50 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 50 iki 90 Eur.

Prašome ir raginame rūkančius Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojus ir svečius laikytis Savivaldybės tarybos sprendimo nuostatų ir apsaugoti nerūkančiuosius nuo žalingų sveikatai tabako dūmų poveikio.