Pradžia
lt
en

Pristatytos gairės kultūros kelių kūrėjams „Kultūros keliai“

Pristatytos gairės kultūros kelių kūrėjams „Kultūros keliai“

2019 m. Kultūros ministerija įgyvendino kultūros keliams vystyti skirtą renginių ciklą, kuriame pranešimus skaitė ekspertai / kultūros kelių praktikai iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Jungtinės karalystės. Šio EEE finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto „Kultūros keliai regioniniam vystymui“ rezultatas – gairės, kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje skirtas praktinis vadovas, sudarytas remiantis gerosios užsienio valstybių praktikos pavyzdžiu. Projektą Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įgyvendino drauge su partnere – Lietuvos savivaldybių asociacija.

Kelias, kuriuo keliaujama, visų pirma, yra santykis. Jis sujungia infrastruktūrą, kultūros paveldą, potyrius, žmones, istoriją, kultūrą ir jų tarpusavio sąveikas.

Kultūros kelias – kultūros, švietimo, kultūros paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama sukurti ir populiarinti vieną ar kelis su istoriniu keliu, kultūros koncepcija, išskirtinės svarbos asmenybe ar reiškiniu susijusius turizmo maršrutus, reikšmingus puoselėjant europinių vertybių supratimą ir pagarbą joms.

Esamus kultūros kelių projektus Lietuvoje inicijuoja valstybės, savivaldybių ir viešosios kultūros įstaigos, asociacijos ar savivaldybės. Nepaisant gerų ketinimų ir pavienių sėkmės istorijų, daugumai iniciatyvų trūksta tvarumo. Vos kelis projektus galima pavadinti ilgalaikiais ir tvariais.

Įtraukusios įvairias suinteresuotąsias šalis ir nuėjusios ilgą kelią kuriant vieningą kultūros kelių Lietuvoje koncepciją, 2019 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino „Kultūros kelių plėtros Lietuvoje koncepciją“.

Šios koncepcijos tikslas – apibrėžti Lietuvos kultūros kelių plėtros, finansinės paramos ir administravimo sistemą. Joje taip pat apibrėžtos su kultūros keliais, partneryste ir bendradarbiavimu (regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis), naudingomis institucijomis ir istoriniu kontekstu susijusios pagrindinės sąvokos. Šis dokumentas rodo Vyriausybės įsipareigojimą skatinti ir palengvinti vietos kultūros sektoriaus, kultūros paveldo ir turizmo organizacijų, taip pat savivaldybių, vietos bendruomenių, tyrėjų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis kuriant ir skatinant kultūros kelius. Be to, koncepcija turėtų paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis kuriant tarptautinius kultūros kelius.

Kultūros kelių vystymo gairės (PDF).