Pradžia
lt
en

Savivaldybės administracija vykdo administracinių patalpų nuomos pirkimą

Savivaldybės administracija vykdo administracinių patalpų nuomos pirkimą

Perkančioji organizacija: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Adresas, telefonas, faksas: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, faks. (8 343) 95 276, elektroninis paštas priimamasis@kazluruda.lt 

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-13 nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu.

Pirkimo objekto apibūdinimas:  administracinių patalpų, esančių Kazlų Rūdos miesto teritorijoje, nuoma.

Reikalavimai nuomojamoms administracinėms patalpoms:

1. Bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinių patalpų plotas – ne mažesnis kaip 1000 kv. m ir ne didesnis kaip 1500 kv. m. (įskaitant bendro naudojimo patalpų plotą). Visos administracinės patalpos privalo būti viename pastate Kazlų Rūdos miesto teritorijoje. Administracinės patalpos administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dieną turi būti tinkamai įrengtos ir suremontuotos, nereikalaujančios einamojo ar kapitalinio remonto. Patalpų vieta – ne daugiau kaip 2 km spinduliu aplink Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pagrindinį pastatą (2 km atstumas yra tinkamas). Atstumas skaičiuojamas iki Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pagrindinio pastato (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda), (atstumas skaičiuojamas vadovaujantis www.maps.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją).

2. Administracinės patalpos turi būti skirtos biuro veiklai įrengtos / įrengiamos: lubos, sienos, grindų danga, durys bei langai turi būti tvarkingi, apdailos medžiagos, jų tvirtumas, techninės, estetinės ir eksploatacinės savybės turi atitikti biuro patalpoms keliamus reikalavimus.

3. Pastato, kuriame yra patalpos, amžius turi būti ne didesnis nei 50 metų.

4. Administracinių patalpų planavimą ir visą vidaus įrengimą  (jeigu administracinės patalpos nėra įrengtos) savo lėšomis atlieka Nuomotojas pagal Nuomininko pateiktą aprašymą

5. Administracinių patalpų nuomos terminas – 15 (penkiolika) metų nuo administracinių patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su galimybe Šalių rašytiniu susitarimu pratęsti administracinių patalpų nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 5 (penkerių) metų. Administracinės patalpos Perkančiajai organizacijai reikalingos nuo 2022 m. spalio 1 d.

6. Kiti reikalavimai nurodyti Administracinių patalpų nuomos pirkimo sąlygose (PDF).

Nuomos mokestis negali būti didesnis nei 4,00 Eur be PVM už 1 kv. m per mėnesį. Į nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, t.y. už vėdinimo, kondicionavimo, priešgaisrinės sistemos (įskaitant gesintuvus), vaizdo stebėjimo įrenginių eksploataciją, valymo paslaugas, šiluminės energijos tiekimą, draudimo paslaugas, apsaugos paslaugas, sistemų techninę priežiūrą ir remontą, pastate esančių vandentiekio ir nuotekų, elektros, santechninių prietaisų, rozečių, šviestuvų eksploataciją, techninę priežiūrą ir remontą, lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių priežiūrą ir remontą, buitinių atliekų išvežimą, teritorijos priežiūrą, liftų ir kėlimo įrenginių priežiūrą  ir kt., išskyrus už elektros energijos, geriamojo ir karšto vandens suvartojimą, nuotekų tvarkymo paslaugas ir ryšius (už šias paslaugas bus apmokama atskirai pagal faktą).

Pirkimų dokumentai  kandidatams išduodami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyryje, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdoje iki 2021 m rugpjūčio 31 d. 17.00 val.

Pasiūlymo pateikimas: kandidatas pasiūlymą pateikia pagal pirkimų dokumentuose nustatytą pasiūlymų pateikimo tvarką. Kandidatas pasiūlymą pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki 2021 m. rugsėjo 1 d. 17.00 val. adresu  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

Pasiūlymą pasirašyti turi visi administracinių patalpų bendrasavininkiai.

Kontaktinis asmuo: Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė Greta Juškėnaitė, tel. 8 343 68 631, el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt