Pradžia
lt
en

Skirtos kompensacijos už individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą

Skirtos kompensacijos už individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą

Šių metų vasarą Kazlų Rūdos savivaldybės taryba patvirtino Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, pagal kurį savivaldybės gyventojai buvo kviečiami teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už individualių nuotekų valymo įrenginių (INVĮ) įrengimą.

????Kompensacijos už INVĮ įrengimą mokamos tik tuomet, kai nėra techninės galimybės nuotekų šalinimą užtikrinti prijungiant prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ir tokios galimybės Savivaldybės viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ neplanuoja sudaryti artimiausius 12 mėnesių.
????Kompensacijos išmokamos tik jų gavėjams patvirtinus, kad atlikti darbai, priklausomai nuo jų pobūdžio, atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento, Aprašo ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimus, keliamus INVĮ ir sudarius INVĮ priežiūros ir (arba) aptarnavimo sutartis.
????Kompensuojamos tik tos INVĮ įsirengimo sąnaudos, kurios yra tiesiogiai susijusios su Nuotekų tvarkymo reglamento, Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimais.
????Kompensuojama 20 procentų INVĮ įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 600 (šeši šimtai) eurų.

❗Skiriant finansavimą, prioritetas ne eilės tvarka turi būti suteikiamas prašymus su tai
įrodančiais dokumentais pagal jų registravimo laiką pateikusiems asmenims:
????asmenims, kuriems yra nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis;
????senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
????šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
????šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
????neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar(ir) vaiką (vaikus), kuriam(kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
????šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
????šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių.

Savivaldybės administracijai iš viso buvo pateikta 16 prašymų, iš kurių finansavimas skirtas 11, likusieji 5 prašymai neatitiko tvarkos apraše nustatytų privalomų kompensavimo sąlygų.

Iki metų pabaigos gyventojams bus išmokėta kompensacijų už 5046 eurus.

Lėšos skiriamos iš Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų aplinkosaugos priemonės „Kazlų Rūdos savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įsirengimo dalinis finansavimas“