Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos dvyliktasis posėdis

2024-02-12 Kazlų Rūda 13:00 Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos dvyliktasis posėdis
 1. Dėl pritarimo projektui „Kazlų Rūdos sporto centro infrastruktūros pagerinimas. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-17.
 2. Dėl gatvės geografinių charakteristikų keitimo. Pranešėjas Remigijus Ūsas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas. TSP-249.
 3. Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenijus Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-34.
 4. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Bagotosios kadastrinėje vietovėje“. Pranešėjas Romaldas Bliuvas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-12.
 5. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierei Ingai Pečiulaitienei. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-4.
 6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai“ pakeitimo. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-9.
 7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Sondra Šeršen, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-11.
 8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-2.
 9. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-10.
 10. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-21.
 11. Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėjas Virginijus Adomaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas. TSP-27.
 12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas Virginijus Adomaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas. TSP-33.
 13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-28.
 14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių ir jų vykdymo sąmatos patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-29.
 15. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-1.
 16. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-3.
 17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-29 sprendimo Nr. TS-113 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Antanavo bendruomenei“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-8.
 18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-18.
 19. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kazlų Rūdos sporto centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-19.
 20. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise VšĮ „Galimybių dirbtuvės“. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-20.
 21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-25.
 22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-16.
 23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-23.
 24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-24.
 25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-26.
 26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-6.
 27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimu Nr. TS-58 patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-5.
 28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-22.
 29. Dėl pritarimo projektui „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis Kazlų Rūdos savivaldybėje“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-15.
 30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-111 „Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-7.
 31. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-30.
 32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-35.
 33. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-32.
 34. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-31.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.