Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos keturioliktasis posėdis

2024-05-03 Kazlų Rūda 13:00 Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos keturioliktasis posėdis
 1. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos sporto centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-91.
 2. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro nuostatų pakeitimo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-74.
 3. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius. TSP-84.
 4. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-86.
 5. Dėl 2023 metų viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Artūras Grebliauskas, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. TSP-96.
 6. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Guoda Malinauskė, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. TSP-83.
 7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorius. TSP-94.
 8. Dėl pritarimo projekto „Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro įrangos atnaujinimas, siekiant padidinti teikiamų paslaugų kokybę ir lankomumą“ rengimui ir dalinio finansavimo skyrimo. Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorius. TSP-79.
 9. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Gražina Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. TSP-90.
 10. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irma Spūdytė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė. TSP-92.
 11. Dėl Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Virginija Samuolienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė. TSP-87.
 12. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Milda Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-88.
 13. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė. TSP-95.
 14. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė. TSP-85.
 15. Dėl Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė. TSP-77.
 16. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Eimantas Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius. TSP-89.
 17. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio pertvarkymo į viešąją įstaigą. Pranešėjas Eimantas Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius. TSP-80.
 18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-02-12 sprendimo Nr. TS-34 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-76.
 19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-02-12 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-98.
 20. Dėl 2023 metų Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Inga Pečiulaitienė, Savivaldybės kontrolierė. TSP-97.
 21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-93.
 22. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo perdavimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-69.
 23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-06-27 sprendimu Nr. TS-165 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-73.
 24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-29 sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų vertinimo komisijos ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. TSP-75.
 25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-02-12 sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. TSP-71.
 26. Dėl Kazlų Rūdos seniūnijos Višakio Rūdos kaimo herbo etalono, herbinės vėliavos ir antspaudo projektų patvirtinimo. Pranešėjas Audrius Vaivada, Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnas. TSP-82.
 27. Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Audrius Vaivada, Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnas. TSP-78.
 28. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės, esančios S. Daukanto g. 19D Kazlų Rūdoje, nuomos teisę, kartu įkeičiant statinius ir įrenginius (jų dalis) žemės sklype. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja. TSP-68.
 29. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja. TSP-70.
 30. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja. TSP-72.
 31. Dėl 2022 m. rugpjūčio 11 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 20SŽN-413-(14.20.55.) pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja. TSP-81.
 32. Savivaldybės tarybos mažumos valanda.