Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos ketvirtasis posėdis

2023-05-29 Kazlų Rūda 14:00 Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos ketvirtasis posėdis

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas Ramūnas Makauskas, VšĮ Nacionalinio tyrimų biuro projektų vadovas. TSP-88.

2. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas Artūras Grebliauskas, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. TSP-114.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. TS-32 patvirtintų VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų pakeitimo. Pranešėja Rūta Kondratienė, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. TSP-100.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. TS-64 „Dėl Kazlų Rūdos sporto centro virvių parko teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-105.

5. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro irklenčių, sėdmaišių ir žaidimo „smūginis“ paslaugų nuomos kainų nustatymo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-91.

6. Dėl rekreacinių teritorijų, esančių prie Kazlų Rūdos savivaldybės tvenkinių, naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Donatas Akranglis, Plutiškių seniūnijos seniūnas. TSP-113.

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-108.

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. ir Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Andrius Juška, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (inžinierius). TSP-106.

9. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo 2023 metams. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-87.

10. Dėl žemės ir žemės nuomos už valstybinę žemę mokesčių lengvatų nustatymo fiziniams asmenims 2023 metais. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-99.

11. Dėl atstovo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-83.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų vertinimo komisijos ir jos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-98

13. Dėl atstovų delegavimo į Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupės valdybą. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-120.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. TS-54 „ Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-85.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros metu. Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-82.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir bendrojo ugdymo klasių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-84.

17. Dėl Vaikų, atvykusių į Kazlų Rūdos savivaldybę iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-86.

18. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-95.

19. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2024 metais. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-96.

20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-04 sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja . TSP-97.

21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-103.

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr.TS-28 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-104.

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS IV(42)-2277 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-101.

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-107.

25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-110.

26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-112.

27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas,  Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-111.

28. Dėl atstovavimo Kazlų Rūdos savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas,  Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-92.

29. Dėl įgaliojimo dalyvauti VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro visuotiniame dalininkų susirinkime. Pranešėja Rita Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja (socialinei paramai). TSP-109.

30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-102.

31. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-89.

32. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Antanavo bendruomenei. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-90.

33. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė . TSP-93.

34. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. TS IV(26)-2882 2.6 papunkčio pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-94.

35. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos  2019-07-31 sprendimo Nr. TS-153 „Dėl nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-116.

36. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės pripažintam nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtui nurašyti ir likviduoti komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-117.

37. Dėl savivaldybės kolegijos sudarymo. Pranešėja Evelina Žalenekaitė, Tarybos posėdžių sekretorė. TSP-118.

38. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-04-12 sprendimo Nr. TS-50 ,,Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus nustatymo bei šių komitetų sudarymo“ 1 ir 2 punktų pakeitimo. Pranešėja Evelina Žalenekaitė, Tarybos posėdžių sekretorė. TSP-119.

39. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-115.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.