Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos tryliktasis posėdis

2024-03-25 Kazlų Rūda 13:00 Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos tryliktasis posėdis

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-16 ,,Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS V(19)-2734 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą Kazlų Rūdos savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punkto pakeitimo. Pranešėja Daiva Banaitė, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partnerė. TSP-67.
2. Dėl pritarimo projekto „Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimas“ įgyvendinimui. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-36.
3. Dėl leidimo nuomoti patikėjimo teise valdomą savivaldybės turtą. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-58.
4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-143 „Dėl viešosios paslaugos gatvių, teritorijų priežiūros ir valymo Kazlų Rūdos savivaldybėje įkainių nustatymo ir sutarties su UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ pakeitimo. Pranešėja Dijana Mickevičienė, uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ direktorė. TSP-54.
5. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pavadinimo pakeitimo ir UAB „Kazlų Rūdos energija“ įstatų patvirtinimo. Pranešėja Dijana Mickevičienė, uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ direktorė. TSP-65.
6. Dėl materialiojo trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-47.
7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-69 pakeisto Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2026 metų bendrojo plano 1 priedo 3 punkto pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-48.
8. Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklą-darželį į viešąją įstaigą. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-57.
9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS V(10)-2515 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas Jevgenijus Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-52.
10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenijus Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-61.
11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-139 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos struktūros“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-42.
12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-44.
13. Dėl 2023-2029 m. Marijampolės regiono funkcinės zonos strategijos tvirtinimo. Pranešėja Donata Karsokienė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-62.
14. Dėl pritarimo projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-43.
15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo tvirtinimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-59.
16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės prekės ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-56.
17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metais ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-37.
18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kai kurių sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-49.
19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr. TS-9 „Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro gydymo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-38.
20. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-39.
21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų 2024–2026 metų prioritetinių eilių patvirtinimo. Pranešėja Virginija Saldukaitienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-50.
22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-40.
23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-41.
24. Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-51.
25. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-64.
26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2024–2030 metų programos patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-63.
27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-05-30 sprendimo Nr. TS-116 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2023 metais“ 2 punkto pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-46.
28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-29 sprendimo Nr. TS-102 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2024 metais“ 2 punkto pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-53.
29. Dėl nekilnojamojo turto mokesčių tarifų nustatymo 2025 metais. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-60.
30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-02-12 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-66.
31. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėja Sondra Šeršen, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. TSP-55.
32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Sondra Šeršen, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. TSP-45.
Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.