Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos vienuoliktasis posėdis

2023-12-18 Kazlų Rūda 13:00 Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos vienuoliktasis posėdis
 1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo. Pranešėjas Gintas Umbrasas, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ konsultantas. TSP-219.
 2. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2023–2025 metų investicinio plano suderinimo. Pranešėja Dijana Mickevičienė, uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ direktorė. TSP-246.
 3. Dėl audito įmonės UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrai atlikti rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Pranešėja Sondra Šeršen, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-239.
 4. Dėl Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Gražina Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. TSP-243.
 5. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatymo. Pranešėja Gražina Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. TSP-237.
 6. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos seniūnijos Višakio Rūdos kaimo herbo etalono, herbinės vėliavos ir antspaudo projektams kurti ir kreipimosi į Lietuvos heraldikos komisiją dėl jų kūrimo. Pranešėjas Audrius Vaivada, Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnas. TSP-241.
 7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenij Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-216.
 8. Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenij Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-217.
 9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023m. liepos 31 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl pritarimo paraiškos elektra varomiems autobusams įsigyti teikimui ir finansavimo užtikrinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-218.
 10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr. TS-7 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-248.
 11. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl investavimo į patikėjimo teise valdomą turtą sudarymui. Pranešėjas Andrius Juška, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (inžinierius). TSP-215.
 12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo ir jų kategorijų tvirtinimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja. TSP-233.
 13. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Kazlų Rūdos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja. TSP-225.
 14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių ir jų vykdymo sąmatos patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-234.
 15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patikslinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-235.
 16. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-223.
 17. Dėl Kazlų Rūdos sveikatos centro įsteigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-232.
 18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Rita Krupovičienė, Administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė). TSP- 242.
 19. Dėl bendradarbiavimo su jaunimo reikalų agentūra. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-220.
 20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2024–2026 metų atestacijos programų patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-226.
 21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-06-26 sprendimo Nr. TS-130 „Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ 1 priedo pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-228.
 22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-10-25 sprendimo Nr. TS-224 „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-231.
 23. Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Virginijus Adomaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas. TSP-236.
 24. Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Virginijus Adomaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas. TSP-238.
 25. Dėl įgaliojimo dalyvauti VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro visuotiniame dalininkų susirinkime. Pranešėjas Virginijus Adomaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas. TSP-245.
 26. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Virginijus Adomaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas. TSP-240.
 27. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė.TSP-221.
 28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos teikimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-230.
 29. Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-229.
 30. Dėl Autobusų stočių steigimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-227.
 31. Dėl savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-224.
 32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-222.
 33. Dėl mokesčių lengvatų. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-244.
 34. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-247.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.