Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt pirmasis posėdis

2022-06-27 Kazlų Rūda 13:00

1. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro teikiamų autobuso nuomos paslaugų įkainių nustatymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-155.

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenij Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-164.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-09-27 sprendimo Nr. TS-208 priedo pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-160.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-163.

5. Dėl Seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-157.

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo metinės ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-158.

7. Dėl Nenaudojamų, apleistų ne žemės ūkio paskirties  žemės sklypų, nekilnojamojo turto nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-167.

8. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2023 metams nustatymo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-154.  

9. Dėl pakaitinio atstovo delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-156.

10. Dėl pritarimo projektui „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-162.

11. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bagotosios kaimo bendruomenei. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-159.

12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-161.

13. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-168.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo. Pranešėja Junija Jeremičė, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-169.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr. TS-118 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-165.

16. Dėl Atstovavimo Kazlų Rūdos savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-166.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėja Meirita Tamašauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė. TSP-151.

18. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Meirita Tamašauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė. TSP-152.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-139 pakeitimo. Pranešėja Regina Zasienė, Administracijos direktorė. TSP-153.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.