Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt antrojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. birželio 28 d. 13 val., darbotvarkė

2021-06-28 Nuotolinis 13:00

1. Dėl Įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas funkcijas. TSP-160.

2. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas funkcijas. TSP-168.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-11-30 sprendimu Nr. TS V(18)-2712 patvirtintų Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio nuostatų pakeitimo. Pranešėja Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė. TSP-161.

4. Dėl Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio struktūros pertvarkos. Pranešėja Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė. TSP-166.

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 Nr. TS-152 sprendimo pakeitimo. Pranešėjas Jaunius Mincevičius, Administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius). TSP-164.

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. TS-134 patvirtinto  Nenaudojamų,  apleistų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų, nekilnojamojo turto nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Inga Makarevičienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-154.

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. TSP-158.

8. Dėl Lėšų, skirtų turizmo plėtrai organizuoti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-172.

9. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams nustatymo. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-157.

10. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-155.

11. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-156.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-163.

13. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos sporto centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-165

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-169.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programos patvirtinimo. Pranešėja Meirita Tamašauskienė, Kontrolės komiteto pirmininkė. TSP-153.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimo Nr. TS-147 pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.TSP-159. 

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimu Nr. TS IV(39)-2176 patvirtintų Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos nuostatų pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.TSP-170.

18. Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos struktūros pertvarkos. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.TSP-171.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patikslinimo. Pranešėjas Anatolijus Lesnickas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. TSP-162.

20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-41 pakeitimo. Pranešėjas Anatolijus Lesnickas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. TSP-167.

 Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.