Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt šeštasis posėdis

2021-08-30 Kazlų Rūda 13:00

1. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-191.

2. Dėl ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-207.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-206.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir bendrojo ugdymo klasių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-205.

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimo Nr. TS-117 priedų pakeitimų patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-204.

6. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-211.

7. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ ugdymo turinio programai „Žingsneliai“. Pranešėja Irena Bučinskienė, Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorė. TSP-203.

8. Dėl mokesčio už Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos teikiamas paslaugas dydžių nustatymo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-192.

9. Dėl Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2021–2022 mokslo metais klasių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-202.

10. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2021–2022 mokslo metais grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. TSP-200.

11. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2021–2022 mokslo metų sportinio ugdymo plano suderinimo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. TSP-201.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-196.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-198.

14. Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ įgyvendinimui. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. TSP-199.

15. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo fiziniams asmenims 2021 metais. Pranešėja Inga Makarevičienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-194.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimo Nr. TS-209 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-193.

17. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklai-darželiui. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-195.

18. Dėl turto perdavimo  pagal  panaudos  sutartį Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė.TSP-197.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-07-26 sprendimo Nr. TS-179 techninės klaidos ištaisymo. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-209.

20. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Kauno rajono savivaldybe ir Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto Kaunas–Garliava–Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda, organizavimo ir finansavimo pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-210.

21. Dėl VšĮ „Kazlų Rūdos futbolas“ dalių pardavimo ar atsisakymo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-208.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.