Pradžia
lt
en

Švietimo, jaunimo, kultūros, turizmo ir sporto reikalų komitetas

2023-05-26 Nuotolinis 11:00 Švietimo, jaunimo, kultūros, turizmo ir sporto reikalų komitetas

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. TS-54 „ Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-85.

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros metu. Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-82.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir bendrojo ugdymo klasių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-84.

4. Dėl Vaikų, atvykusių į Kazlų Rūdos savivaldybę iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-86.

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Joana Kėvalienė, Mero patarėja. TSP-115.