Pradžia
lt
en

Švietimo, jaunimo, kultūros, turizmo ir sporto reikalų komiteto posėdis

2020-11-27 Nuotolinis 10:00

1. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŪKIO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLAI (KLASĖMS ARBA GRUPĖMS), TURINČIOMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ, APSKAIČIAVIMO, PANAUDOJIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (TSP-265).

2. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (TSP-266).

3. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (TSP-270).

4. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLAI (TSP-271).

5. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (TSP-274).

6. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI (TSP-275).

7. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI (TSP-278).

8. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-27 SPRENDIMO NR. TS IV(39)-2817 1 PUNKTO PAKEITIMO (TSP-279).

9. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI (TSP-280).

10. KITI KLAUSIMAI.

 

Komiteto pirmininkė                                      Sandra Stankevičienė