Pradžia
lt
en

Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas

2021-02-24 Nuotolinis 14:00

1. Dėl narių delegavimo į UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdybos narių atrankos komisiją. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-45

2. Dėl pritarimo Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. TSP-27

3. Dėl pritarimo projektui „Kazlų Rūdos miesto futbolo stadiono dangos atnaujinimas“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. TSP-39

4. Dėl pritarimo projektui „Višakio Rūdos parko įrengimas“. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė.  TSP-28

5. Dėl pritarimo projektui „Šimtmečio parko viešosios erdvės pritaikymas gyventojų kultūrinei veiklai ir poilsiui“. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-34

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-42

7. Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vidas Pielikis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas. TSP-41

8. Dėl nuomos mokesčio sumažinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-23

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-146 pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-29

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-32

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-40

12. Kiti klausimai.