Pradžia
lt
en

Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas

2023-05-25 Nuotolinis 14:00 Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas

1. Dėl atstovo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-83.

2. Dėl rekreacinių teritorijų, esančių prie Kazlų Rūdos savivaldybės tvenkinių, naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Donatas Akranglis, Plutiškių seniūnijos seniūnas. TSP-113.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. ir Kazlų Rūdos savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja. TSP-106.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas Ramūnas Makauskas, VšĮ Nacionalinio tyrimų biuro projektų vadovas. TSP-88.

5. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo 2023 metams. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-87.

6. Dėl žemės ir žemės nuomos už valstybinę žemę mokesčių lengvatų nustatymo fiziniams asmenims 2023 metais. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-99.

7. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-89.

8. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Antanavo bendruomenei. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-90.

9. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė . TSP-93.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. TSIV(26)-2882 2.6 papunkčio pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-94.

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos  2019-07-31 sprendimo Nr. TS-153 „Dėl nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-116.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės pripažintam nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtui nurašyti ir likviduoti komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-117.

13. Dėl atstovavimo Kazlų Rūdos savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas,  Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-92.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-102.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-111.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS IV(42)-2277 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-101.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-107.

18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-110.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas Dainius Vasiliauskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-112.

20. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2024 metais. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-96.

21. Dėl savivaldybės kolegijos sudarymo. Pranešėja Evelina Žalenekaitė, Tarybos posėdžių sekretorė. TSP-118.

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-04-12 sprendimo Nr. TS-50 ,,Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus nustatymo bei šių komitetų sudarymo“ 1 ir 2 punktų pakeitimo. Pranešėja Evelina Žalenekaitė, Tarybos posėdžių sekretorė. TSP-119.

23.  Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Joana Kėvalienė, mero patarėja. TSP-115.