Pradžia
lt
en

Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas

2024-02-08 Nuotolinis 15:00 Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komitetas
 1. Dėl pritarimo projektui „Kazlų Rūdos sporto centro infrastruktūros pagerinimas. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-17.
 2. Dėl gatvės geografinių charakteristikų keitimo. Pranešėjas Remigijus Ūsas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas. TSP-249.
 3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Sondra Šeršen, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-11.
 4. Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenij Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-34.
 5. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Bagotosios kadastrinėje vietovėje“. Pranešėjas Romaldas Bliuvas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-12.
 6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-28.
 7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių ir jų vykdymo sąmatos patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-29.
 8. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-1.
 9. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-3.
 10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-29 sprendimo Nr. TS-113 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Antanavo bendruomenei“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-8.
 11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-18.
 12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kazlų Rūdos sporto centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-19.
 13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise VšĮ „Galimybių dirbtuvės“. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-20.
 14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-25.
 15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-16.
 16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-23.
 17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-24.
 18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Kristina Naujokienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-26.
 19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Donata Karsokienė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-35.
 20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-32.