Pradžia
lt
en

Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komiteto posėdis

2020-11-27 Nuotolinis 13:00

1. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-17 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TSP-282.

2. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO, TSP-267.

3. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ĄŽUOLŲ BŪDOS KAIMO BENDRUOMENEI, TSP-268.

4. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLAI, TSP-271.

5. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ASOCIACIJAI „JŪRĖS MIESTELIO BENDRUOMENĖ“, TSP-272.

6. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE, TSP-274.

7. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI, TSP-275.

8. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-01 SPRENDIMO NR. TS V(3)-2403 1.2 ir 1.3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETUKUSIAIS GALIOS, TSP-276.

9. DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO, TSP-277.

10. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI, TSP-278.

11. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-27 SPRENDIMO NR. TS IV(39)-2817 1 PUNKTO PAKEITIMO, TSP-279.

12. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI, TSP-280.

13. DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO, TSP-281.