Pradžia
lt
en

Gaisrų prevencijos Kazlų Rūdos savivaldybėje 2022–2024 metų programos priemonių plano įgyvendinimo 2023 metų Ataskaita

Gaisrų prevencijos Kazlų Rūdos savivaldybėje 2022–2024 metų programos priemonių plano...

Eil.

Nr.

Tikslai, uždaviniai ir priemonės

Įgyvendinanti institucija

Įvykdymo laikotarpis

Siekiami rezultatai

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

 

1. Tikslas – mažinti gaisruose žuvusiųjų skaičių savivaldybėje.

1.1. Uždavinys – organizuoti gaisrų prevenciją savivaldybėje:

1.1.1.

Parengti Kazlų Rūdos savivaldybės gaisrų prevencijos programą ir priemonių planą 2022-2024 m.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija;

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau –

Marijampolės PGT);

Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba (toliau – PT)

2022 m. I–II ketv.

Parengta programa ir priemonių planas per einamuosius metus

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija parengė Kazlų Rūdos savivaldybės gaisrų prevencijos programą ir priemonių planą 2022–2024 m., kurią suderino su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (toliau – PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT) (2022 m. balandžio 21 d. raštas Nr. SD-9.4-2-593 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės gaisrų prevencijos priemonių 2022–2024 m. programos projekto suderinimo“) ir patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. AT-284.

1.1.2.

Kasmet atnaujinti gaisrų prevencijos programą ir priemonių planą

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija;

Marijampolės PGT;

Kazlų Rūdos savivaldybės PT

2023 m.

Atnaujinta programa ir priemonių planas per einamuosius metus

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-07 įsakymu Nr. AT-132 pakeista (atnaujinta) Kazlų Rūdos savivaldybės gaisrų prevencijos priemonių 2022-2024 m. programa ir Gaisrų prevencijos Kazlų Rūdos savivaldybėje 2022–2024 metų programos priemonių planas

1.2. Uždavinys – skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti savivaldybės gyventojų saugaus elgesio įpročius:

1.2.1.

Organizuoti prevencines akcijas („Padėk artimam“ ir kt.), skatinančias laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą

Marijampolės PGT;

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija;

Kazlų Rūdos PT

2023 m.

Ne mažiau kaip 1 akcija per einamuosius metus

PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT pareigūnai, siekdami ugdyti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų saugaus elgesio įpročius bei informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą 2023 metais Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje vykdė prevencines akcijas „Padėk artimam“, „Saugūs namai“ ir „Būk budrus, išvenk gaisro“, kurių metu aplankė 253 gyvenamus būstus. Kaimo vietovėse aplankė 34 (13,44 %) gyvenamuosius būstus, Kazlų Rūdos mieste 219 (86,56 %) būstus, iš kurių 100 aplankytų būstų individualūs vienbučiai namai, 153 daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose esantys būstai.

1.2.2.

Organizuoti atvirų durų dienas ir atvirus veiklų pristatymus gyventojams ugniagesių komandose

Kazlų Rūdos savivaldybės PT;

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija;

Marijampolės PGT

2023 m.

Organizuoti atvirų durų dienų ar veiklų pristatymus visose ugniagesių komandose

1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrine tarnyba 2023 m. organizavo 2 renginius ugniagesių komandose:

1.1.  gegužės 2 d. organizavo renginį „Žinau – esu saugus!“ Jankų komandoje Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Jankų mokyklos ugdytiniams ir mokytojams. Jo metu ugniagesiai pademonstravo turimą techniką ir įrangą, papasakojo apie ugniagesio darbą, mokė kaip elgtis gaisro metu ir ką daryti, kad namuose nekiltų gaisras. Renginio dalyviams išdalinti lankstinukai „Kaip išvengti gaisro“.

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrine tarnyba 2023 m. spalio 17 d. organizavo renginį „Kaip išvengti gaisro“ Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Antanavo mokyklos mokiniams ir mokytojams. Ugniagesiai pademonstravo turimą techniką ir įrangą, papasakojo apie ugniagesio darbą, mokė kaip elgtis gaisro metu ir ką daryti, kad namuose nekiltų gaisras. Po renginio mokiniams ir mokyklos darbuotojams išdalinti lankstinukai „Kaip išvengti gaisro“.

1.3. PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT Kazlų Rūdos savivaldybėje organizavo 3 pažintines ekskursijas.

1.2.3.

Informacijos apie gaisrų prevencijos svarbą viešinimas (Kazlų Rūdos savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje)

Marijampolės PGT;

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija;

Kazlų Rūdos savivaldybės PT

2023 m.

Išplatintų pranešimų skaičius per einamuosius metus

6

1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija parengė 4 informacijas, kurias paskelbė savivaldybės internetinėje svetainėje bei socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat parengė 1 lankstinuką, kurį išplatino organizuotų renginių metu („Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybėje 2022 metais kilusių gaisrų priežastis ir ką daryti, kad jų išvengti“, atmintinė „Ką daryti, kad išvengti gaisro?“ bei  parengtos 2 informacijos apie Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos kartu su savivaldybės priešgaisrine tarnyba  organizuotus renginius Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos komandose).

2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija viešino savivaldybės internetinėje svetainėje PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT parengtas ir pateiktas 2 informacijas („Degini žolę – rizikuoji ne tik gauti baudą, bet ir keli pavojų gyvybei?“ ir „Kur įrengti dūmų detektorių“).

1.2.4.

Organizuoti mokymus neįgaliųjų bendruomenei gaisrų prevencijos klausiamais

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

2023 m.

Organizuoti mokymai per einamuosius metus

Mokymai 2023 metais neorganizuoti

2. Tikslas – gerinti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinę būklę.

2.1.

Uždavinys – atlikti pastatų priešgaisrinės būklės vertinimus:

2.1.1.

Sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgaliųjų asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose būstuose, sąrašą (toliau – sąrašas) ir kasmet juos atnaujinti

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir seniūnijų seniūnai

2023 m.

sudarytas (atnaujintas) sąrašas

Sudarytas gaisrų prevencinės akcijos „Padėk artimam“ lankytinų asmenų sąrašas (Kazlų Rūdos, Jankų, Antanavo ir Plutiškių sen.)  ir 2023-03-13 el. paštu pateikti  PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT

2.1.2.

Pagal sąrašus organizuoti gyvenamųjų būstų lankymą, įvertinti jų priešgaisrinę būklę, konsultuoti gyventojus dūmtraukių, šildymo įrenginių eksploatavimo ir kt. klausimais

Marijampolės PGT

2023 m.

Ne mažiau kaip vieną kartą per metus aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai

Marijampolės PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai gaisrų prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu pagal Savivaldybės administracijos sudarytą sąrašą aplankė 18  savivaldybės vienišų senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų būstą Antanavo , Jankų, Kazlų Rūdos ir Plutiškių seniūnijose. Pareigūnai konsultavo gyventojus ir teikė praktinius patarimus saugios aplinkos ir saugaus būsto klausimais, apžiūrėjo šildymo įrenginius, elektros instaliaciją, įvertino priešgaisrinę būklę, domėjosi ar gyvenamosiose patalpose įrengti autonominiai dūmų detektoriai, ar minėti prietaisai tvarkingi ir veikiantys. Po apžiūros surašė būsto apžiūros aktus, gyventojams pateikė rekomendacijas bei patarimus kaip prižiūrėti šildymo įrenginius, jų eksploatavimo tinkamumą, apie dūmtraukių valymo periodiškumą, elektros instaliacijos bei elektros prietaisų būklę ir jų eksploataciją, apie dūmų detektoriaus naudą. Dalies būstų  (6) pareigūnai negalėjo apžiūrėti, nes gyventojų namuose nebuvo.

2.1.3.

Sudaryti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, naudojančių kietojo kuro krosnis, sąrašą ir pateikti Marijampolės PGT

Kazlų Rūdos savivaldybės Seniūnijų seniūnai

2023 m.

Sudaryti ir pateikti sąrašai

Sąrašas sudarytas ir el. paštu 2023-03-13 pateiktas PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT

2.1.4.

Įvertinti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų (pagal 2.1.3 p. sąrašą), naudojančių kietojo kuro krosnis, priešgaisrinę būklę

Marijampolės PGT

2023 m.

Aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai

Marijampolės PGT valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai gaisrų prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu pagal Savivaldybės administracijos sudarytą sąrašą patikrino ir įvertino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, naudojančių kietojo kuro krosnis, priešgaisrinę būklę

2.1.5.

Vykdyti savivaldybės nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimus ir juose įrengtų dūmų signalizatorių būklę

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybės teise priklausiančių gyvenamųjų patalpų naudojimo priežiūros komisija)

2023 m.

Patikrinta būstų ir juose įrengtų dūmų signalizatorių būklė (ne mažiau 50 proc.)

Per 2023 metus Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdė savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimus:

Antanavo sen. yra 6 būstai, iš jų 6 patikrinti (įgyvendinimas – 100 proc.). Visuose būstuose dūmų signalizatoriai yra veikiantys;

Jankų sen. yra 3 būstai, iš jų patikrinti 3 (įgyvendinimas – 100 proc.) Visuose būstuose dūmų signalizatoriai yra veikiantys;

Kazlų Rūdos sen. yra 112 būstų, iš jų patikrinti 24 (įgyvendinimas – 21,4 proc.). 19 būstų dūmų signalizatoriai veikia, 2 būstuose jie neįrengti ir 2 yra, bet neveikia;

Plutiškių sen. yra 1 būstas, patikrintas 1 (įgyvendinimas – 100 proc.). Būste dūmų signalizatorius yra.

2.2. Uždavinys – techninėmis priemonėmis užtikrinti ankstyvą gaisro aptikimą:

 

2.2.1.

Prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu įrengti autonominius dūmų signalizatorius asmenų būstuose, kuriuose jų nėra Pagal 2.1.1 p nurodytą sąrašą)

Marijampolės PGT;

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija;

Kazlų Rūdos PT

2023 m.

Aprūpinta autonominiais dūmų signalizatoriais būstų pagal poreikį proc.

2023 metais įrengti 9 autonominiai dūmų signalizatoriai būstuose, kuriuose jų nėra (pagal 2.1.1 p. sąrašą)

2.2.2.

Įrengti autonominius dūmų signalizatorius (arba pakeisti maitinimo elementus) savivaldybei priklausančiuose būstuose

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris

2023 m.

Aprūpinta pagal poreikį autonominiais dūmų signalizatoriais būstų proc.

2023 metais dūmų signalizatoriai neįrengti

2.2.3.

Į būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų sąrašą įtraukti dūmų – gaisro ar dujų signalizatorių įrengimą

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

2023 m.

Įrengti dūmų –gaisro ar dujų signalizatoriai būstuose (vnt.)

1

2023 metais į vieno būsto pritaikymo neįgaliajam darbų sąrašą įtrauktas ir įrengtas dūmų – gaisro signalizatorius

2.3. Uždavinys – mažinti užsidegimo riziką, švelninti gaisrų pasekmes:

2.3.1.

Savivaldybei priklausančiuose būstuose užtikrinti kaminų valymą pagal Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“;

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius

2023 m.

Organizuota kaminų valymų per einamuosius metus pagal gautus būstų nuomininkų prašymus, proc.

2023 metais neorganizuota.

Nebuvo gautų būstų nuomininkų prašymų

2.3.2.

Apmokėti būtiniausias krosnių, kaminų bei elektros instaliacijos remonto bei medžiagų įsigijimo išlaidas asmenims (pagal 2.1.1 p. sudarytą sąrašą), kurie dėl savo socialinės padėties neturi galimybės pašalinti didžiausią gaisro riziką keliančius būstų trūkumus

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

2023 m.

Apmokėtos remontų ir medžiagų įsigijimo išlaidos pagal gautus gyventojų prašymus, (proc.) – 100

Prevencinės akcijos „Padėk artimam“ metu aplankytų būstų gyventojai Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai prašymų dėl būtiniausių krosnių, kaminų bei elektros instaliacijos remonto bei medžiagų įsigijimo išlaidų apmokėjimo nepateikė.

2023 metais pagal Plutiškių sen. gyventojos prašymą (ne pagal 2.1.1 p. sudarytą sąrašą) skirta vienkartinė socialinė parama (100 Eur) būtinam krosnies remontui

2.3.3.

Organizuoti savivaldybės nuosavybės teise priklausančiuose būstuose (pagal 2.1.3 p. sąrašą), naudojančiuose kietojo kuro krosnis, nustatytų gaisrinės saugos reikalavimų neatitikimų pašalinimą

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

2023 m.

Organizuoti neatitikimų gaisrinės saugos reikalavimams pašalinimai (proc.)

Priemonė nevykdyta.

Nebuvo nustatytų  gaisrinės saugos reikalavimų neatitikimų savivaldybės nuosavybės teise priklausančiuose būstuose

2.3.4.

Organizuoti savivaldybės nuosavybės teise priklausančiuose būstuose įrengtų šildymo įrenginių ir elektros instaliacijos remontą

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris

2023 m.

Atlikti remontai nuo gautų nuomininkų prašymų, proc.

2023 metais savivaldybės administracija organizavo  5 savivaldybės nuosavybės teise priklausančių būstų remontą, iš jų 3 būstuose sutvarkyta elektros instaliacija ir 2 šildymo įrenginiai

3. Tikslas – užtikrinti operatyvią ir kokybišką pagalbą gaisro ir kitų ekstremaliųjų įvykių metu.

3.1. Uždavinys – užtikrinti vandens tiekimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.):

3.2.1.

Atlikti vandens telkinių seniūnijų teritorijose būklės vertinimą, išsiaiškinant gaisrinės technikos privažiavimo bei vandens paėmimo galimybę .

Marijampolės PGT;

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai;

Kazlų Rūdos savivaldybės PT

2023 m.

Atliktas vertinimas per metus ne mažiau 50 proc.

Atliktas Jankų seniūnijos teritorijoje esančių 2 vandens telkinių būklės vertinimas.

Kitų seniūnijų teritorijose esančių vandens telkinių būklė neįvertinta

3.2.2.

Seniūnijų teritorijose užtikrinti laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (vandens telkinių)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

2023 m.

Sutvarkytų privažiavimo kelių prie vandens paėmimo vietų dalis, proc.

Jankų seniūnijoje užtikrinamas laisvas priėjimas prie 2 vandens telkinių

3.2.3.

Organizuoti gaisrinių  hidrantų patikrinimo metu nustatytų gedimų pašalinimą

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

2023 m.

Atliktas gaisrinių hidrantų gedimų pašalinimas (proc.)

PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės PGT atliko Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančių 103 gaisrinių hidrantų techninę apžiūrą ir nustatė 18 hidrantų su trūkumais.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pašalino 16 hidrantų trūkumus (88,9 proc.), 2 hidrantų trūkumai (mažas vandens debitas) nesutvarkyti.