Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija skelbia nekilnojamųjų daiktų viešą aukcioną

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija skelbia nekilnojamųjų daiktų viešą aukcioną

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, registruota buveinė Atgimimo g. 12, LT-6944 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 95 276, el. paštas priimamasis@kazluruda.lt, vykdo nekilnojamųjų daiktų viešą aukcioną.

Parduodami nekilnojamieji daiktai:

  1. Pastatas – mokomosios dirbtuvės (unikalus Nr. 5193-0001-5014, 2 aukštų, pažymėjimas plane 2C2/m, statybos metai – 1930, bendras plotas – 257,13 kv. m); 0,0769 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 5146/0004:332, unikalus Nr. 4400-5747-4850, Vytauto g. 17, Kazlų Rūda.

Žemės sklypo paskirtis/naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: kita/visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Viešųjų ryšių elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Į pastatą neatvesti vandentiekio, nuotekų ir elektros įvadai.

  1. Pastatas – Medicinos punktas (unikalus Nr. 5198-3012-9016, 1 aukšto, pastato statybos pabaigos metai – 1983, bendras plotas – 168,34 kv. m) ir Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (kanalizacijos šulinys, kuro rezervuaras, unikalus Nr. 5198-3012-9027, statinių statybos pabaigos metai – 1983), esantys Ąžuolų g. 1, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.
  2. Nekilnojamasis turtas: Pastatas – Medicinos punktas (unikalus Nr. 5195-7015-3018, 1 aukšto, pastato statybos pabaigos metai – 1957, bendras plotas – 95,19 kv. m) ir Pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5195-7015-3029, 1 aukšto, pastato statybos pabaigos metai – 1957, užstatytas plotas – 22,00 kv. m), esantys Ąžuolo g. 1, Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sen.,, Kazlų Rūdos sav.

Nekilnojamojo turto adresas

Pradinė bendra nekilnojamojo turto/ ir  jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (EUR)

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (EUR)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (EUR)

Iš jų žemės sklypo formavimo išlaidos (EUR)

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis (EUR)

Kainos didinimo intervalas (EUR)

Dalyvių registracijos pradžia/pabaiga

Aukciono pradžia

Vytauto g. 17, Kazlų Rūda

38 119,00

37 835,00

284,00

212,00

3800,00

100,00

2022-07-01 00:00 val./2022-07-07 23:59 val.

2022-07-11, 09:00 val./2022-07-14 13:59 val.

Ąžuolų g. 1, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.

24 700,00

24 700,00

Žemės sklypas nesuformuotas

2000,00

50,00

2022-07-22 00:00 val./2022-07-27 23:59 val.

2022-07-29, 09:00 val./2022-08-01 13:59 val.

Ąžuolo g. 1, Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sen.,, Kazlų Rūdos sav.

12 700,00

12 700,00

Žemės sklypas nesuformuotas

1000,00

50,00

2022-07-22 00:00 val./2022-07-27 23:59 val.

2022-07-29, 09:00 val./2022-08-01 13:59 val.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis: 10,00 eurų.

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis. Aukciono vykdomas www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyviai ir žiūrovai registruojami internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt.

Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, pateikia valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytus dokumentus ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti.

Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti – Nr. LT68 7300 0100 0234 4583 “Swedbank” banke (banko kodas 73000).

Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr. LT84 7300 0100 9531 0744, AB „Swedbank“ banke (banko kodas 73000).

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo sąlygų, parduodamo objekto apžiūros, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė Greta Juškėnaitė, tel. (8 343) 68 631,  el. p.: greta.juskenaite@kazluruda.lt

Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Privatizavimo sąlygos: Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija