Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklos gali kreiptis dėl lėšų, susijusių su mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu, kompensavimo (skyrimo)

Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklos gali kreiptis dėl lėšų, susijusių su mokytojų personalo...

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėjimas, paskirstymas, vykdomas vadovaujantis Kazlų Rūdos Tarybos 2024-05-27 sprendimu TS-102.

Mokyklos, siekdamos gauti valstybės biudžeto lėšų mokytojų pasitraukimo išlaidoms iš dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos mokytojams, su jais šalių susitarimu nutraukiant darbo sutartis ar mokytojų pritraukimui į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas, teikia paraiškas el. paštu priimamasis@kazluruda.lt

Paraiškos priimamos nuo 2024-06-10 iki 2024-06-28 (imtinai)

Tvarkos aprašas (pridedama).

Paraiškos forma (pridedama).

Kontaktinis asmuo: Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (el. p. ina.zivatkauskiene@kazluruda.lt, tel. 8 343 68628)