Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos penktojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 26 d. 13 val., darbotvarkės projektas

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos penktojo posėdžio, vyksiančio 2023 m....
 1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės rekreacinių teritorijų, esančių prie paviršinių vandens telkinių, naudojimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Jevgenij Kušnarenko, Jankų seniūnijos seniūnas. TSP-127.

 2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų iš dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-125.

 3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Rita Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja (socialinei paramai). TSP-121.

 4. Dėl Kazlų Rūdos sveikatos centro sukūrimo inicijavimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-131.

 5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-11-29 sprendimo Nr. TS-237 „Dėl Visuomenės informavimo apie savivaldybės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų juridinių asmenų aktyvuojamas neužimtas darbo vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-137.

 6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierės Ingos Pečiulaitienės skyrimo antrai kadencijai. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-140.

 7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-130.

 8. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 2024 metams ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metams vykdomai veiklai, dydžių nustatymo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-135.

 9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Jolanta Ruseckienė, Finansų skyriaus vyresnioji specialistė. TSP-136.

 10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-05-30 sprendimo Nr. TS-113 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-122.

 11. Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-126.

 12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-132.

 13. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-133.

 14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-06-27 sprendimo Nr. TS-165 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-134.

 15. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-128.

 16. Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-139.

 17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-123.

 18. Dėl Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-124.

 19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-29 sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-138.

 20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Mantas Varaška, savivaldybės meras. TSP-129.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.