Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos trečiojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. gegužės 4 d. 14.30 val., darbotvarkės projektas

Kazlų Rūdos savivaldybės septintojo šaukimo tarybos trečiojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. gegužės...

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius. TSP-57.

2. Dėl Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Gražina Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. TSP-63.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-52.

4. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo. Pranešėjas Artūras Grebliauskas, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. TSP-54.

5. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Artūras Grebliauskas, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. TSP-55.

6. Dėl Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Virginija Samuolienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė. TSP-53.

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorius. TSP-64.

8. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Rūta Kondratienė, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. TSP-56.

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimo Nr. TS V(9)-2503 „Dėl Vietinių rinkliavų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Rūta Kondratienė, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. TSP-58.

10. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-73.

11. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro virvių parko teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro. TSP-75.

12. Dėl Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Milda Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-74.

13. Dėl Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė. TSP-67.

14. Dėl Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė. TSP-69.

15. Dėl Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Eimantas Dambrauskas, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorius. TSP-71.

16. Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė. TSP-60.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-55 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-59.

18. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-47.

19. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas". Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-79.

20. Dėl priskyrimo vykdyti aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkciją. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-80.

21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-66.

22. Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-68.

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas Inga Pečiulaitienė, Savivaldybės kontrolierė. TSP-61.

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiais buhalteris. TSP-62.

25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-70.

26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-72.

27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr. TS-13 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos pedagoginei psichologinei tarnybai“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-76.

28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-02-06 sprendimo Nr. TS-14 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-77.

29. Dėl nekilnojamojo turto nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-78.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.