Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos devynioliktojo posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugpjūčio 28 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos devynioliktojo posėdžio, vyksiančio 2020 m....

1. Dėl įgaliojimo atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos „Kazlų Rūdos futbolas“ dalininkų susirinkime. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-189)

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-04-24 sprendimo Nr. TS-57 pakeitimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-193)

3. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-201)

4. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-200)

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-202)

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-198)

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimo Nr. TS-70 pakeitimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-208)

8. Dėl Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė. (TSP-176)

9. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2020–2021 mokslo metais grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. (TSP-187)  

10. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2020–2021 mokslo metų sportinio ugdymo plano suderinimo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. (TSP-194)       

11. Dėl Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2020–2021 mokslo metais klasių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas. (TSP-217)

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-12-16 sprendimo Nr. TS-230 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-190)

13. Dėl pritarimo projektui „Kompleksinių paslaugų centro vaikams įkūrimas Kazlų Rūdoje“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros skyriaus vedėja. (TSP-203)

14. Dėl garantijos suteikimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. (TSP-205)

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. (TSP-206)

16. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro darbo laiko suderinimo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (TSP-195)

17. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2020 metams nustatymo. Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (TSP-196)

18. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės įstatų patvirtinimo. Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (TSP-204)

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-03-28 sprendimo Nr. TS-35 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties sudarymo“ keitimo. Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (TSP-210)

20. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo fiziniams asmenims 2020 metais. Pranešėja Inga Makarevičienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-213)

21. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams. Pranešėja Inga Makarevičienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-214)

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-20 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-184)

23. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-188)

24. Dėl turto perdavimo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-191)

25. Dėl sutikimo nutraukti panaudos sutartį ir turto perdavimo patikėjimo teise. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-192)

26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-197)

27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-199)

28. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinei mokyklai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-207)

29. Dėl socialinio būsto pirkimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-209)

30. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono savivaldybe ir Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas–Garliava–Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda, organizavimo ir finansavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-211)

31. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono savivaldybe ir Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“–Jūrė, organizavimo ir finansavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-212)

32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. TS V(26)-2882 pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė. (TSP-216)

33. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-70 pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (TSP-215)

34. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (TSP-218)

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

________________