Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt devintojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. balandžio 26 d. 9 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt devintojo posėdžio, vyksiančio 2021 m....

1. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė. TSP-94.

2. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ 2020 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Bučinskienė, Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorė. TSP-102.

3. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė. TSP-96.

4. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Raulinaitienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė. TSP-97.

5. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorė. TSP-98.

6. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė. TSP-99.

7. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Aldona Aputienė, laikinai einanti Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos direktorės pareigas. TSP-104.

8. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Aldona Aputienė, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos direktorė. TSP-108.

9. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius. TSP-105.

10. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Živilė Butanavičienė, laikinai einanti Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigas. TSP-113.

11. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vilija Šemetienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė. TSP-117.

12. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-118.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-101.

14. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Augustina Vokietaitienė, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė. TSP-83.

15. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Rolandas Vosylius, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės direktorius. TSP-84.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-89.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-90.

18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Loreta Urbštienė, Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), laikinai atliekanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas funkcijas. TSP-72.

19. Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros metu. Pranešėja Loreta Urbštienė, Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), laikinai atliekanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas funkcijas. TSP-73.

20. Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos „Kazlų Rūdos futbolas“ dalininkų susirinkime. Pranešėja Loreta Urbštienė, Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), laikinai atliekanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas funkcijas. TSP-103.

21. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Loreta Urbštienė, Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), laikinai atliekanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas funkcijas. TSP-110.

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. TSP-75.

23.Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkų susirinkime. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. TSP-79.

24. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-76.

25. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės ir VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, jų reorganizavimo sąlygų ir VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-109.

26. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-81.

27. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-82.

28. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro baidarių transportavimo priekabos ir elektrinių paspirtukų nuomos kainų nustatymo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. TSP-107.

29. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. TSP-95.

30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo.  Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorius. TSP-100.

31. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorius. TSP-112.

32. Dėl pritarimo projektui „Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio regione“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-71.

33. Dėl pritarimo projektui „Kartų gija“ – Bendrystės namai Kardokuose“. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-78.

34. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-70.

35. Dėl mokesčių lengvatų. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-87.

36. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-86.

37. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Remigijus Ūsas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas. TSP-74.

38. Dėl Parduodamų Kazlų Rūdos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-77.

39. Dėl socialinio būsto pirkimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-80.

40. Dėl socialinio būsto pirkimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-91.

41. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-88.

42. Dėl leidimo nuomotis patalpas. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-92.

43. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-93.

44. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vidas Pielikis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas. TSP-85.

45. Dėl Juozo Oleko įmonės ,,Liepsnelė“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo veiklos plano tvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. TSP-106.

46. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-114.

47. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-115.

48. Dėl sutikimo reorganizuoti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinę mokyklą, Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį „Pušelė“, Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinę mokyklą, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinę mokyklą, Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinę mokyklą prijungiant jas prie Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašo projektui. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-111.

49. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-69.

50. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-116.

51. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-70 pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-119.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.