Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt penktojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. sausio 25 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt penktojo posėdžio, vyksiančio 2021 m....

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021–2023 metų atestacijos programų patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-6)

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-7)

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-8)

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-9)

5. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. (TSP-1)

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-5)

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimo Nr. TS-205 1.1 papunkčio pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-11)

8. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Kazlų Rūdos neįgaliųjų sporto klubui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-14)

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-08-28 sprendimo Nr. TS IV(30)-1959 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-10)

10. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-13)

11. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-304)

12. Dėl sutikimo nutraukti nuomos sutartį. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-12)

13. Dėl nekilnojamųjų daiktų, skirtų visuomenės socialinėms reikmėms, pirkimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-15)

14. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino pratęsimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-17) 

15. Dėl Kelių (gatvių) įtraukimo į Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašus tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. (TSP-16)

16. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. (TSP-2)

17. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. (TSP-3)

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.