Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt šeštojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. vasario 25 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt šeštojo posėdžio, vyksiančio 2021 m....

1. Dėl Mariaus Žitkaus atleidimo iš Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojo pareigų. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-37

2. Dėl Editos Lukoševičienės atleidimo iš administracijos direktoriaus pareigų. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-20

3. Dėl Astos Matukynės atleidimo iš administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-19

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. (Klausimas svarstomas tiesiogiai). TSP-30

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. (Klausimas svarstomas tiesiogiai). TSP-38

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr. TS-118 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-48

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ 2.2 punkto pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-25

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-70 pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-47

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų vertinimo komisijos ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-49

10. Dėl narių delegavimo į UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdybos narių atrankos komisiją. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-45

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. TS-120 patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-18

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. TS-121 patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-21

13. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-31

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-22

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2021 metų programos patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-26

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-4

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metais ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-24

18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-05-27 sprendimu Nr. TS-112 patvirtinto viešosios įstaigos Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro pareigybių sąrašo pakeitimo. Pranešėja Ieva Bernotaitė, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-33

19. Dėl pritarimo Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-27

20. Dėl pritarimo projektui „Kazlų Rūdos miesto futbolo stadiono dangos atnaujinimas“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-39

21. Dėl pritarimo projektui „Višakio Rūdos parko įrengimas“. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-28

22. Dėl pritarimo projektui „Šimtmečio parko viešosios erdvės pritaikymas gyventojų kultūrinei veiklai ir poilsiui“. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-34

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-42

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Alfreda Kasiulienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė-ekologė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-43

25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių ir jų vykdymo sąmatos patvirtinimo. Pranešėja Alfreda Kasiulienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė-ekologė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-44

26. Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Vidas Pielikis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-41

27. Dėl nuomos mokesčio sumažinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-23

28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-146 pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-29

29. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-32

30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-07-31 sprendimo Nr. TS-153 pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-35

31. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Sigita Mikalauskienė, Tarybos narė. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-46

32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. (Klausimas svarstomas nuotoliniu būdu). TSP-40

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.