Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt trečiojo posėdžio, vyksiančio 2020 m. lapkričio 30 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimt trečiojo posėdžio, vyksiančio 2020 m....

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų tvirtinimo. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-287.

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-270.

3. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-274.

4. Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.  TSP-283.

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-57 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Loreta Urbštienė, Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) TSP-264.

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-263.

7. Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. TSP-269.

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. TS-127 patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-273.

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-265.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-266.

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-282.

12. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenei. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė.  TSP-268.

13. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-271.

14. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai „Jūrės miestelio bendruomenė“. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-272.

15. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-275.

16. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-280.

17. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešajai bibliotekai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-278.

18. Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-277.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-07-01 sprendimo Nr. TS V(3)-2403 1.2 ir 1.3 punktų pripažinimo netukusiais galios. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-276.

20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS IV(39)-2187 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-279.

21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-281.

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-267.

23. Dėl Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas, Mantas Varaška Savivaldybės meras. TSP-284.

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-15 sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ 2.1 punkto pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-285.

25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-286.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.