Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimtojo posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugsėjo 28 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos dvidešimtojo posėdžio, vyksiančio 2020 m....

1. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-220)

2. Dėl  Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorė. (TSP-226)

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimo Nr. TS V(9)-2503 „Dėl vietinių rinkliavų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-227)

4. Dėl pritarimo projektui „Patyriminio etnoturizmo plėtra kaimo bendruomenėse“. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-233)

5. Dėl pritarimo projektui „Kazlų Rūdos miesto Vytauto gatvės dalies infrastruktūros gerinimas“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. (TSP-228)

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo metinės ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. (TSP-240)

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-02-17 sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. (TSP-224)

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-03-28 sprendimo Nr. TS-37 „Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (TSP-229)

9. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (TSP-232)

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-03-28 sprendimo Nr. TS-38 „Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja Inga Gudynaitė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). (TSP-235)

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-57 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Loreta Urbštienė,  Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė). (TSP-238)

12. Dėl pritarimo projektui „Šakių, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. (TSP-230)

13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. (TSP-237)

14. Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-221)

15. Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-222)

16. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-223)

17. Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-231)

18. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-234)

19. Dėl viešame aukcione parduodamo Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-236)

20. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-239)

21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamos šilumos grąžinamų investicijų dalies sumažinimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (TSP-241)

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-70 pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (TSP-225)

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-09-30 sprendimu Nr. TS-190 patvirtinto kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei daugiabučių/sodininkų bendrijų privažiuojamiesiems keliams ir aikštelėms tvarkyti, naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. (TSP-242)

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.