Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos keturiasdešimt devintojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. balandžio 25 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos keturiasdešimt devintojo posėdžio, vyksiančio...

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimo Nr. TS-147 pakeitimo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė. TSP-104.

2. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė. TSP-105.

3. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio 2021 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Asta Ališauskienė, Kazlų Rūdos ,,Elmos“ mokyklos-darželio direktorė. TSP-72.

4. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė. TSP-86.

5. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Robertas Virpša, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. TSP-90.

6. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-95.

7. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Vilija Šemetienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė. TSP-101.

8. Dėl Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo. Pranešėja Gražina Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. TSP-91.

9. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Gražina Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. TSP-87.

10. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-96.

11. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro turgavietės įkainių patvirtinimo. Pranešėjas Udrius Armalis, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. TSP-103.

12. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Udrius Armalis, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. TSP-97.

13. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Augustina Vokietaitienė, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė. TSP-93.

14. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius. TSP-92.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėja Odeta Pučinskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė. TSP-88.

16. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Odeta Pučinskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė. TSP-89.

17. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro virvių parko teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas. TSP-85.

18. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas. TSP-94.

 19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-67 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“  pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-98.

20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-04-24 sprendimo Nr. TS-57 pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-80.

21. Dėl materialiojo trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-99.

22. Dėl Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-111.

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-11-29 sprendimo Nr. TS-237 „Dėl Visuomenės informavimo apie savivaldybės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų juridinių asmenų aktyvuojamas neužimtas darbo vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-106.

24. Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininkų susirinkime. Pranešėja Donata Karsokienė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-102.

25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimo Nr. TS V(9)-2503 „Dėl Vietinių rinkliavų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-107.

26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-84.

27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-79.

28. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Inga Pečiulaitienė, Savivaldybės kontrolierė. TSP-77.  

29. Dėl Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Giedrė Stankevičienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-73.

30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės skolinimosi tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Giedrė Stankevičienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-74.

31. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-81.

32. Dėl Vaikų, atvykusių į Kazlų Rūdos savivaldybę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-76.

33. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-100.

34. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėja Jūratė Bartkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-108.

35. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-75.

36. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022–2025 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-82.

37. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-83.

38. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-109.

39. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo ir jų kategorijų tvirtinimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, laikinai einanti Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjo pareigas. TSP-78.

40. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022–2024 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektų prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, laikinai einanti Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjo pareigas. TSP-110.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.