Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos keturiasdešimt ketvirtojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. sausio 31 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos keturiasdešimt ketvirtojo posėdžio, vyksiančio...

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-09-27 sprendimo Nr. TS-207 pakeitimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris. TSP-24.

2. Dėl materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-2.

3. Dėl materialiojo ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-18.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-13.

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sporto aplinkos strategijos 2022–2024 metams patvirtinimo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. TSP-20.

6. Dėl Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro įstatų pakeitimo. Pranešėjas Udrius Armalis, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. TSP-21.

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-05-27 sprendimu Nr. TS-112 patvirtinto Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro pareigybių sąrašo pakeitimo. Pranešėjas Udrius Armalis, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. TSP-22.

8. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas Udrius Armalis, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. TSP-23.

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-125 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-12.

10. Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. TSP-11.

11. Dėl pritarimo projektui „Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. I etapas“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. TSP-15.

12. Dėl pritarimo projektui „Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. II etapas“. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. TSP-16.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).TSP-3.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-29 sprendimu Nr. TS-103 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo priedo pakeitimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-7.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-9.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-143 pakeitimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-14.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS V(19)-2734 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą Kazlų Rūdos savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-17.

18. Dėl panaudos sutarties nutraukimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-1.

19. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-4.

20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-10-26 sprendimo Nr. TS-246 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Jškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-5.

21. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-6.

22. Dėl nekilnojamojo turto nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-8.

23. Dėl turto perdavimo  pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos sporto centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-10.

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-19.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

­­­­­­­­­­­­­­